ประกวดแข่งขัน

การแข่งขัน BCGeTEC Green Business Idea Challenge

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 10 สิงหาคม 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 3-5 คน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

นักเรียน ม.ปลาย

ของรางวัล

ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCGeTEC)


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ทุกคนสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดขยะพลาสติกที่เกิดจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มาก เช่น ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร ช้อนส้อม หลอดน้ำ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก ซึ่งนับวันปัญหาขยะก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่โลกต้องเผชิญอยู่ จึงขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกลุ่มกัน 3-5 คน (ต้องมีนักเรียนที่มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน) มาเสนอไอเดียและสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจใหม่ที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหา “ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากบริการ food delivery โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่คิดขึ้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน” โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 15,000 บาท และได้ร่วมมือกับศูนย์ BCGeTEC เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วย ในรอบคัดเลือกนี้ จะเปิดรับผลงานซึ่งประกอบด้วยรายงานไม่เกิน 4 หน้า และคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3-5 นาที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2564 กติกาละเอียดสามารถติดตามได้ที่ ซึ่งจะประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมในวันที่ 20 สิงหาคม 2564


รายงานไม่เกิน 4 หน้า ประกอบไปด้วย

 1. ปัญหาของลูกค้า (Pain point) ที่ธุรกิจนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไข
 2. แนวคิดธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ
 3. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ขนาดของตลาด/ ส่วนแบ่งของตลาด
 5. จำนวนช่องทางและวิธีการการจัดจำหน่าย
 6. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน
 7. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ
 8. การได้มาซึ่งรายได้ (revenue stream)
 9. การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน

VDO คลิปไม่เกิน 3 นาที ในการนำเสนอและสรุปแนวคิดเพื่อใช้ประกอบรายงาน

ทีมที่ผ่านรอบแรกจำนวน 5 ทีม จะได้เข้าอบรมและพัฒนา business model ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของศูนย์ BCGeTEC รวมทั้งมีโอกาสนำเสนอ idea กับศูนย์ BCGeTEC และผู้สนับสนุนโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นจริง โดยจะมีรางวัลให้ทั้ง 5 ทีม ดังนี้

Best Idea Gold Award 1 รางวัล

 • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • การสนับสนุนพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับศูนย์ BCGeTEC

Best Idea Silver Award 1 รางวัล

 • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

Best Idea Bronze Award 1 รางวัล

 • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 ทีม

 • ประกาศนียบัตรจากศูนย์ BCGeTEC พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

การตัดสินจะทำโดยคณะกรรมการศูนย์ BCGeTEC ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆดังนี้ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน

 1. การพิจารณาด้านความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  1. ความใหม่ของคุณค่าที่ส่งมอบ/ ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความสามารถของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
  2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและบริการ
  4. การระบุและการค้นหาถึงจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain point)
 2. การพิจารณาด้านศักยภาพด้านการตลาด
  1. ขนาดของตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้มตลาด / ส่วนแบ่งของตลาด
  2. จำนวนช่องทางและวิธีการการจัดจำหน่าย
  3. สภาพการแข่งขันของคู่แข่งในปัจจุบัน
  4. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์/บริการกับคู่แข่งในตลาด
 3. การพิจารณาด้านกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม
  1. กลยุทธ์การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของโครงการ
  2. การได้มาซึ่งรายได้ (revenue stream)
  3. ความเป็นไปได้ในการลงทุน/การจัดการต้นทุนและผลตอบแทน

CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp