ประกวดแข่งขัน

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีวเคมี ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน

30 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

31 ตุลาคม 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทีมสมัครแข่งขัน

ทีมละ 2 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่สถานศึกษาเดียวกัน

ระดับการศึกษาของผู้สมัคร

ระดับมัธยมปลาย

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ทีมละ 400 บาท

ของรางวัล

โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 53,000 บาทและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) และอาคาร 45 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

จัดโดย

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 (Biochem Challenge #2)

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 53,000 บาทและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหานี้ จัดขึ้นโดยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รีบๆ สมัครเข้ามานะค่ะ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH