ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์

ค่ายเทคโนโลยีชีวภาพฯ ครั้งที่ 1 ม.สงขลานครินทร์

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

27-29 พฤศจิกายน 2563 (ค้างคืน)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

5 พฤศจิกายน 2563

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

900 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโดย

ชุมนุมเทคโนโลยีชีวภาพ และสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นอีกศาสตร์ที่นำประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตมาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เช่นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่

จากความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อโลกสมัยใหม่ Biotech Camp จึงมุ่งเน้นจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่น้องๆ ในระดับมัธยมตอนปลายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH