การบิน ค่ายแนะแนว

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 โดยสถาบันการบินพลเรือน

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

3-4 กรกฎาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 พฤษภาคม 14 มิถุนายน 2562

จำนวนที่รับ

32 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโดย

สถาบันการบินพลเรือน

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 โดยส่งใบสมัครและเรียงความ หัวข้อ “Take off to the future” (ทะยาน…ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน) เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 32 คนจะได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการบิน การแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเยาวชนจำนวน 32 คน จะได้ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” อีกด้วย

รายละเอียด http://www.catc.or.th/2015/index.php/th/news/1477-sanfun11

#การรับสมัคร มี 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. การสมัครผ่านระบบ https://goo.gl/PgTT5s ในเว็บไซต์ www.catc.or.th
  2. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความในรูปแบบ PDF มาที่ Email: [email protected]
  3. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและเรียงความผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
    สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน)
    1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ)

#กำหนดการ

เปิดรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2562 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 3 มิถุนายน 2562
(ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.catc.or.th)

#โครงการสานฝันการบินครั้งที่ 11 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH