ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเคมี 63

ปิดรับสมัครแล้ว

มาทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีและทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆ ผู้ที่ผ่านค่ายในระดับดีเด่นหรือดีมากสามารถยื่นสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ในช่องทางรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพ หรือนำมาประกอบ Portfolio

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

รอบที่ 1 : 19 ตุลาคม 2562
รอบที่ 2 : 20 ตุลาคม 2562
รอบที่ 3 : 16 พฤศจิกายน 2562
รอบที่ 4 : 17 พฤศจิกายน 2562

ปิดรับสมัคร

รอบที่ 1-2 : 9 ตุลาคม 2562
รอบที่ 3-4 : 6 พฤศจิกายน 2562

จำนวนที่รับ

รอบละ 100 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line phung-sasi

  1. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายในระดับดีเด่นหรือดีมาก สามารถนำประกาศนียบัตร มาใช้ในการสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1

    ในสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามประกาศ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2563)

  2. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถนำไปใช้ประกอบ Portfolio
  3. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รู้กับ สาขาวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ได้ทราบว่า วิศวกรรมเคมีคืออะไร จบแล้วทำงานอะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน
  4. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเคมีในระดับมหาวิทยาลัย
  5. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายจะได้รู้จักกับเพื่อต่างโรงเรียน รู้จักรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ และทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH