ค่ายวิศวะ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

CITE Proud งานแสดงนวัตกรรม/เทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ปิดรับสมัครแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี!! สำหรับน้องๆ ม.1-ม.6 นอกจากนี้ยังมีการสอบชิงทุนการศึกษาปริญญาตรีเรียนฟรี 4 ปี และ ประกวดนวัตกรรม ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

3 เมษายน 2561

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียนมัธยม ปวช./ปวส.

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคาร 7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดย

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เว็บไซต์กิจกรรม Line @cite_dpu

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญทำงานได้จริง โดยต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจ และความเป็นพลเมือง โดยมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นแกนกลาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 โดยกิจกรรม CITE PROUD ในปีนี้ นอกจากการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การสอบทุนเรียนดีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

  1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ต่อยอดนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. การสอบทุนเรียนดีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ความถนัดทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ)
  3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี!! ในหัวข้อต่อไปนี้ Mobile App with App Inventor, Internet of Things :IoT , Lego Robot , Web App

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกิจกรรม และสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://cite.dpu.ac.th/gallery/24/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0-2954-7300 ต่อ 594, 084-642-4983 หรือ Line@ ID : @cite_dpu

รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH