กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
อาสา/อนุรักษ์

ค่ายเยาวชนอีสานศึกษาธรรมชาติครั้งที่ 35

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

พุธ 17 – อาทิตย์ 21 เมษายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนที่รับ

30 คน

ค่าใช้จ่าย

550 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย ปีการศึกษา 2566
1. อายุอยู่ระหว่าง 16-20 ปี (ณ วันทำการสมัคร)
2. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในเขตภาคอีสานหรือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่จัดกิจกรรม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 40 ปี เพื่อพัฒนานักศึกษาและเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคมตลอดมา จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอีสานศึกษาธรรมชาติครั้งที่ 35 ” ขึ้นโดยกำหนดเนื้อหาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เกิดความเข้าใจ (Knowledge) ความสำนึก (Awareness) ความรู้สึก (Appreciation) และทักษะ (Skills) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติโดยการศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่จริง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนนำไปสู่การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp