กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ติวข้อสอบ

“สรุปเข้ม 13” ติวฟรีเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยสถานีวิทยุจุฬาฯ CU RADIO

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

4 5 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับสมัคร

สมัครได้จนถึงวันงาน

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัดการลงทะเบียนบนเว็บ แต่การแจกหนังสือติวหน้างานใช้วิธีมาก่อนได้ก่อน (วันต่อวัน)

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีถ่ายทอดสดออนไลน์)

จัดโดย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio

เว็บไซต์กิจกรรม สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

กำหนดการ

วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560

06.00 – 08.00 น.
รายงานตัว หน้าหอประชุม (พร้อมใบ Print Out)

09.00 – 12.00 น.
บรรยาย : วิชา สังคมศึกษา (O-NET)
โดย ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล และ อ.กนก จันทรา

13.00 – 13.30 น.
แนะนำเทคนิคการพิชิตความสำเร็จ
โดย ศิลปินดารากรี๊ดสลบ

13.30 – 16.00 น.
บรรยาย : วิชา GAT (เชื่อมโยง)
โดย ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์

วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560

06.00 – 08.00 น.
รายงานตัว หน้าหอประชุม (พร้อมใบ Print Out)

09.00 – 11.30 น.
บรรยาย : วิชา ฟิสิกส์ (PAT 2)
โดย ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด

12.00 – 12.30 น.
แนะนำเทคนิคการพิชิตความสำเร็จ
โดย ศิลปินดารากรี๊ดสลบ

12.30 – 14.30 น.
บรรยาย : วิชา ชีววิทยา (PAT 2)
โดย อ.ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

14.30 – 16.30 น.
บรรยาย : วิชา เคมี (PAT 2)
โดย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560

06.00 – 08.00 น.
รายงานตัว หน้าหอประชุม (พร้อมใบ Print Out)

09.00 – 10.30 น.
บรรยาย : วิชา ภาษาไทย (O-NET)
อ.สุพัตรา อุตมัง

10.30 – 12.00 น.
บรรยาย : วิชา คณิตศาสตร์ (O-NET + PAT 1)
โดย อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

13.00 – 16.30 น.
บรรยาย : วิชา คณิตศาสตร์ (O-NET + PAT 1)
โดย อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ อ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2560

06.00 – 08.00 น.
รายงานตัว หน้าหอประชุม (พร้อมใบ Print Out)

08.30 – 09.30 น.
แนะแนว Key to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
พี่นัท นัททยา

09.30 – 12.30 น.
บรรยาย : วิชา ภาษาอังกฤษ (GAT + O-NET)
โดย อ.มณฑิรา ดำรงมณี

13.00 – 13.30 น.
แนะนำเทคนิคการพิชิตความสำเร็จ
โดย ศิลปินดารากรี๊ดสลบ

13.30 – 16.30 น.
กิจกรรม…จากแรงใจ สู่แรงบันดาลใจ
โดย CU Radio & สำนักศิษย์สรุปเข้ม

หมายเหตุ : เงื่อนไขการแจกหนังสือ

  1. แจกหนังสือวันละ 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าหนังสือจะหมด
  2. หนังสือที่แจกเป็นแบบ รวมเล่ม รายวัน จำนวน 4 เล่ม
    ส. 4 ก.พ. 60 Ep.1 : วิชา สังคมศึกษา + GAT (เชื่อมโยง)
    อา. 5 ก.พ. 60 Ep.2 : วิชา ฟิสิกส์ + ชีววิทยา + เคมี
    ส. 11 ก.พ. 60 Ep.3 : วิชา คณิตศาสตร์
    อา. 12 ก.พ. 60 Ep.4 : วิชา ภาษาอังกฤษ
มาร่วมกิจกรรมสรุปเข้ม 13 ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

สรุปเข้ม 13 เป็นกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน และรับหนังสือเรียนได้ฟรีทุกวิชา

ต้องใส่ชุดอะไรไปเรียน ?

ชุดนักเรียน หรือ ชุดไปรเวทที่สุภาพ

หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วต้องทำอย่างไรต่อไป ?

หลังการลงทะเบียน ต้องทำการพิมพ์ใบ Print-out เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับบัตรคิวเพื่อรับหนังสือเรียนและเข้าหอประชุม ตลอด 4 วันที่มีการจัดกิจกรรม

ตอนลงทะเบียนเสร็จไม่ได้พิมพ์ใบ Print-out ไว้ จะต้องทำอย่างไร ?

สามารถเลือกเมนู “พิมพ์ใบ Print-out” ที่หน้าเว็บสรุปเข้ม 13 แล้วกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อพิมพ์ใบ Print-out ภายหลังได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครใหม่อีกครั้ง (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ตั้งแต่เวอร์ชัน 6.0 เป็นต้นไป จึงจะสามารถเรียกดูและพิมพ์ใบ Print-out ได้)

สามารถรับหนังสือเรียนแทนเพื่อนได้ไหม ?

ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกหนังสือเรียนให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม 1 เล่ม ต่อ 1 คน เท่านั้น

จำเป็นต้องมาทุกวันไหม ถ้ามาไม่ได้บางวันทำอย่างไร ?

ไม่จำเป็นต้องมาให้ครบทุกวัน สามารถเลือกมาเฉพาะวิชาที่สนใจก็ได้

มาเรียนได้ไม่ครบทุกวัน ขอหนังสือเรียนทั้งหมดในวันเดียวเลยได้ไหม ?

หนังสือเรียนจะแจกเฉพาะวิชาตามตารางเรียนของวันนั้น (ตั้งแต่เวลา 7.00 น.) ไม่สามารถมาขอรับหนังสือเรียนทุกวิชาภายในครั้งเดียวได้

สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับแจกหนังสือเรียนครบทุกคนหรือไม่ ?

หนังสือเรียนจะแจกให้กับน้องที่มาร่วมกิจกรรมหน้างาน และนำใบ Print-out มาเป็นหลักฐานในการรับหนังสือ โดยสามารถรับหนังสือได้จนกว่าจะหมด

ลืมนำใบ Print-out มา รับหนังสือเรียนได้หรือไม่ แล้วควรทำอย่างไร ?

ผู้ที่นำใบ Print-out มาแสดงหน้างานจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือเรียนและเข้าหอประชุมก่อน จนกว่าจะถึงเวลาเริ่มเรียนทีมงานจึงจะนำหนังสือเรียนที่เหลืออยู่มาแจกให้กับผู้ที่ไม่มีใบ Print-out ดังนั้นจึงไม่ควรลืมนำใบ Print-out มาด้วยทุกวันที่มาร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนได้ลำดับที่สูง มีสิทธิ์ได้รับหนังสือเรียนและนั่งในหอประชุมหรือไม่ ?

ทีมงานใช้กติกา “มาก่อน ได้ก่อน” ในการรับหนังสือเรียนและเข้าหอประชุม สำหรับผู้ที่มีใบ Print-out และนำมาติดต่อเพื่อรับบัตรคิวทันทีที่มาถึงหน้างาน ดังนั้น ลำดับเลขที่ไม่มีผลต่อการรับหนังสือเรียนก่อนหลัง

พบปัญหาการลงทะเบียน พิมพ์ใบ Print-out หรือ จำรหัสผ่านไม่ได้ !!

พบปัญหาการลงทะเบียน พิมพ์ใบ Print-out แก้ไขข้อมูล หรือ ปัญหาอื่นๆ กรุณาแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และระบุเรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ (กรณีลงทะเบียนไม่ผ่านให้แจ้งข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบ เจ้าหน้าที่จะช่วยทำการสมัครให้) ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ได้ตลอดเวลาและรอการติดต่อกลับ หรือ ติดต่อพี่ๆ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2218-3970-4 ต่อ 127-128 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน อีเมล พิมพ์ผิดตอนสมัคร ต้องทำอย่างไร ?

ข้อมูลส่วนตัวผิดไม่ได้เป็นปัญหาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและรับหนังสือเรียนแต่อย่างใด ยกเว้นในกรณีที่กรอกเลขบัตรประชาชนผิด หรือ จำรหัสผ่านไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถพิมพ์ใบ Print-out ได้ จะต้องติดต่อพี่ทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น หากมีใบ Print-out แล้ว แม้ว่าข้อมูลจะผิด ขอให้สบายใจว่าสามารถเข้าร่วมงานและรับหนังสือเรียนได้อย่างแน่นอน

เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้ว ต้องสมัครใหม่หรือไม่ ?

สรุปเข้ม 13 จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนในครั้งที่แล้วหรือก่อนหน้านี้

อยู่ต่างจังหวัด สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ ?

ถ้าสะดวกสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ รับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์

อยู่ ม.4 อยากจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ ?

นักเรียนชั้น ม.4 สามารถลงทะเบียน รับหนังสือเรียน และเข้าเรียนในหอประชุมได้เหมือนระดับชั้น ม.5 และ ม.6

ใบ Print-out ต้องปริ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมหรือไม่ ?

สามารถใช้ Print-out ใบเดียวสำหรับเข้าหอประชุมและรับหนังสือเรียนได้ตลอดงาน

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp