ประกวดแข่งขัน

กิจกรรมประกวดวาดภาพสดในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ : “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน

27 สิงหาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

26 สิงหาคม 2562

การรับสมัคร

แบบเดี่ยว ไม่จำกัดจำนวนคน

ระดับการศึกษา/อายุ

ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี )

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

จัดโดย

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

ประกวดวาดภาพสด 🎨🏆🎗
โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019
หัวข้อ : “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช และผู้สนใจเข้าร่วมประกวดวาดภาพในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี จะเป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสตราจารย์ผู้เป็นที่รักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน และในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 127 ของการรำลึกถึงท่าน ทั้งนี้ทางคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในงาน OPEN HOUSE PSG 2019

วัตถุประสงค์

  1. พื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะความรู้ทางด้านศิลปะผ่านการประกวด
  2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้เรียนรู้ถึงชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. เพื่อสนับสนุนนักเรียน และผู้ที่สนใจได้พัฒนาทักษะฝีมือทางด้านศิลปะและมีโอกาสที่จะเผยเเพร่ให้สาธารณชนได้ชื่นชม

การพิจารณาการตัดสินผลงาน

  1. เนื้อหา พิจารณาจากการเเสดงถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหัวข้อ “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอ
  2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์

📍📍ประกวดวันที่ 27 สิงหาคม 2562
(เริ่มแข่งเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.)🕰
ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8:00 น.

รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

( หมายเหตุ:ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี )

สมัครแข่งขัน

ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และชั้นปีที่ศึกษา ผ่านทาง Email: psg.su2019@gmail.com
หรือผ่านทาง Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
– สอบถามเพิ่มเติม 0902422453 / 0944806490

ใบสมัครออนไลน์ 📝🖊🖊
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkQujcqjNfms95o5BOeB-VptRUmTW7YHEFaDnf6fm9iAdjgw/viewform?usp=sf_link

… … … … … … … … … … … … … … …

‼กรณีทางโรงเรียนใดต้องการให้จัดส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องขออนุญาต ให้แจ้งความประสงค์มาในเพจก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ‼

#openhousepsg2019

#ประกวดวาดภาพ #วาดภาพชิงเงินรางวัล
#คณะจิตรกรรม #openhouse #มหาวิทยาลัยศิลปากร

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH