ประกวดแข่งขัน วิศวกรรม

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรม ระดับ ม.ปลาย E-Quiz by NITAD17

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

5 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2560

ปิดรับสมัคร

5 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนที่รับ

จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย

งานนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (NITAD17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ค่าย Line โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ระเบียบการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิศวกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (E-Quiz by NITAD 17)
เนื่องในงานนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ

รอบที่ 1 สอบข้อเขียนเดี่ยว แล้วนาคะแนนของสมาชิกในทีมมารวมกัน คัดเลือกทีมที่สมัครมาทั้งหมดให้ทีมที่ได้คะแนนรวมในทีมสูงสุด 50 ทีมแรกเข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 2
รอบที่ 2 ตอบปัญหาเป็นทีม คัดเลือกให้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 25 ทีมแรก เข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 3
รอบที่ 3 ตอบปัญหาเป็นทีม คัดเลือกให้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก เข้าแข่งขันต่อในรอบที่ 4
รอบที่ 4 ตอบปัญหาเป็นทีม คัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และรางวัลชมเชย

การแข่งขันในรอบที่ 1 และ 2 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
การแข่งขันในรอบที่ 3 และ 4 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันจัดงาน NITAD 17

โดยผู้เข้าชมงาน NITAD 17 สามารถเข้าชมและร่วมลุ้นทีมที่ชนะการแข่งขันรอบที่ 3 และ 4 ได้

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ทุกโรงเรียนสามารถส่งทีมตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม ทีมละ 3 คน โดยที่สมาชิกในทีมต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้โดยกรอกใบสมัครการแข่งขันของแต่ละทีม (กรุณาระบุในใบสมัครว่า ทีมของท่านสมัครเป็นทีมอันดับที่เท่าใดของโรงเรียน) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ลงลายมือชื่อ จากนั้นให้โรงเรียนส่งใบสมัครมาทาง

 1. อีเมล์ equiz.nitad17@gmail.com โดยระบุหัวอีเมล์ว่า
  “โรงเรียน…..(ชื่อโรงเรียน)….. สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน e-quiz by NITAD 17” (ระบุชื่อโรงเรียนนำหน้า)
 2. Fax: 02-2186337 (หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเพจ facebook: E-Quiz by NITAD 17 โรงเรียนที่สมัครเข้ามาเกิน 5 ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาให้สิทธิ์เข้าแข่งขันแก่ 5 ทีมแรกที่ส่งใบสมัครก่อน

วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน รอบที่ 1 และ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 7.30 – 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องแข่งขัน จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน รอบที่ 3 และ 4 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 7.30 – 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องแข่งขัน ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

รางวัลจากการแข่งขัน

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 จะได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 3 จะได้รับของที่ระลึกจากงาน NITAD 17 และเกียรติบัตรจากการแข่งขัน

สำหรับ 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 4 จะได้รับรางวัล โดยมีรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ของที่ระลึกจากงาน NITAD 17 พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน

เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รับประกันว่าใช้ความรู้ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

 1. กลศาสตร์ (แรง มวล การเคลื่อนที่)
 2. ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
 3. เคมี (สาร สมบัติของสาร)
 4. พลังงาน ความร้อน ของไหล
 5. คณิตศาสตร์ที่ใช้ในวิศวกรรม

เนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพทางวิศวกรรม ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
 3. ความถนัดเชิงช่าง
 4. ความคิดเชิงตรรกะ
 5. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 6. การแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเชิงวิศวกรรม
 7. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. ข่าวสารทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

089-698-6761 (พี่อู๋)
090-660-4729 (พี่อุ้ม)
083-076-5079 (พี่พีช)

มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ ^-^

—————————————————–

** หมายเหตุ น้อง ๆ ม.6 ที่จบในปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ค่ะ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH