ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ่นที่ 53 “Check in ป่า สืบหาคาร์บอน”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

16-22 มีนาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line gettaget โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและยาวนานที่สุด ต้องเริ่มที่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 21 ปี มีการฝึกอบรมมาแล้ว 52 รุ่น รวมกว่า 3,150 คน

ในปี 2562 บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้ร่วมมือพัฒนาค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ่นที่ 53 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ สร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับคุณค่าของป่าต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อความหมายในห้องเรียนธรรมชาติ ผ่านการสัมผัสตรง ด้วยตนเอง ในหัวข้อ “Check in ป่า สืบหาคาร์บอน” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนในอนาคต

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH