ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

ค่ายวิศวกรรมพลังงาน ครั้งที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ม.ราชภัฏอุดรธานี

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

14-16 ธันวาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

16 พฤศจิกายน 2561

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.5-ม.6 สายวิทย์-คณิต (ไม่รับสายอาชีวะ)
รับเฉพาะนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

จัดโดย

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

‘ค่ายวิศวกรรมพลังงาน’ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ การรู้คุณค่า และการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและของโลก รวมทั้งพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิศวกรพลังงานให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมภายในค่ายวิศวกรรมพลังงาน มีการให้ความรู้ทางวิชาการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านรูปแบบฐานการเรียนรู้ การให้ความรู้วิชาความถนัดทางวิศวกรรม และกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH