ค่ายแนะแนว เกษตร/ประมง

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

7-9 สิงหาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

17 กรกฎาคม 2562

จำนวนที่รับ

10 โรงเรียนๆ ละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน)

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

ม.ปลาย รับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line @agrocmu โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสวทช. ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒”

“ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 10 โรงเรียนๆ ละ 3 คน (ครู 1 คนและนักเรียน 2 คน) โดยเขียนโครงการออกแบบนวัตกรรมอาหารเพื่อสมัครเข้าร่วมค่าย ในหัวข้อ “เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)”

“ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ เช่น การนำข้าวมาสีเป็นแป้งข้าว หรือกระบวนการผลิต เช่น การนำแป้งข้าวมาปรับการขึ้นรูปเป็นพลาสติก ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มคุณค่าจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าในระบบทางการตลาด สามารถถูกสื่อสารถ่ายทอดผ่านแผนธุรกิจได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นยังผลให้ฐานของผู้บริโภคหรือลูกค้าขยายกว้างขึ้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งกำไรธุรกิจนั้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ในการผลิต รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการตลาดหรือเชิงพาณิชย์เช่นกัน มีแรงกระตุ้น เรียกความสนใจ ของกลุ่มผู้บริโภคคาดหวังได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ต้องประกอบไปด้วย เทคนิคความรู้หรือเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์อาหาร และหลักความเข้าใจในการแปรรูป รวมถึงเทคโนโลยีและศิลปะในการสร้างความดึงดูดผ่านบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นด้วย เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มผลกำไรนั่นเอง ดังเช่น “เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods)”

กิจกรรมในค่ายพบกับ

  • การบรรยายในหัวข้อ Value-added foods
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาหาร
  • กิจกรรม Lab เทคนิคการแปรรูปอาหาร และ Ice Cream Homemade

*สิทธิพิเศษสาหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก

นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำใบประกาศนียบัตรมาสมัครเข้าศึกษาต่อ ในโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1 (Portfolio) ได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH