ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิศวะ ค่ายเกษตร/ประมง

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

18-19 มกราคม 2563 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

18 ธันวาคม 2562

จำนวนที่รับ

30 คน (ทีมละ 3 คน จำนวน 10 ทีม)

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 / ปวช.2 – ปวช.3

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2 ตอน “Agri-Intelligence Engineering” จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถริเริ่มนำความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยกรอกข้อมูลทีมและส่งเรียงความเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะ” ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน (10 ทีม)

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าอบรมเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

หลังจากการเรียนรู้ แต่ละทีมจะกลับไปศึกษาทดลองเพิ่มเติม และพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมทางการเกษตร แล้วนำมานำเสนอและรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล [email protected] หรือโทร 02-329-8000 ต่อ 5008

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH