ค่ายภาษา

Going International Camp @WUIC

ปิดรับสมัครแล้ว

โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ปลาย ได้ลองสอบภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล CEFR ได้ลองเรียนกับรุ่นพี่จากต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติ อยากรู้ว่าค่ายนี้จะสนุกแค่ไหน อย่าลืมสมัครก่อน 2ม.ค.2562 นะคะ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

11-13 มกราคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

2 มกราคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลายหรือเทียบเท่า มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีเกรดเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดโดย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line WUIC_Thailand สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในการเข้าร่วมค่ายวิชาการ
“Going International Camp @WUIC” ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562

จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และได้ลองทำข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พร้อมทั้งแนะแนวการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ โดยสอดแทรกการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบรรยากาศมหาวิทยาลัย

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่าย มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://wuic.wu.ac.th

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีเกรดเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 3.00

ค่าสมัคร 1,500 บาท
สำหรับที่พักโรงแรมคุ้มสวัสดิ์ 2 คืน เอกสาร อาหารทุกมื้อ อาหารว่าง ค่ารถรับ-ส่งระหว่างเข้าค่าย และกิจกรรมทั้งหมดในค่าย

***หมายเหตุ ค่าสมัครสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิ์ในการยกเว้นค่าสมัคร 300 บาท เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2562 ได้***

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. ได้พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 2. ได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ 500 บาท)
 3. ได้รับประกาศนียบัตรการผ่านค่าย
 4. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ได้เพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ
 6. ได้รับเสื้อค่าย และของที่ระลึกอื่น ๆ จากค่าย

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. สามารถสมัครโดยกรอก Application Form ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ http://bit.do/WUICCAMP-apply
 2. ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติ
  บัญชีเลขที่ 020257426377
  ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านอีเมล suchita.ma@mail.wu.ac.th หรือทาง Facebook Page : Walailak University International College (WUIC) ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 มกราคม 2562 ทาง http://bit.do/WUICCAMP และ Facebook Page : Walailak University International College (WUIC)

** หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น **
*** รับจำนวนจำกัด ***
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH