ประกวดแข่งขัน

GPSC Young Social Innovator Season 2

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

7 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

30 กันยายน 2562

การรับสมัครเป็นบุคคลเดี่ยว หรือเป็นทีม ทีมละกี่คน

คัดเลือก 30 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

ถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม

จะแจ้งให้ทราบหลังจากประกาศผลออนไลน์

จัดโดย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Line addmeadmin สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการ GPSC Young Social Innovator 2019

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากทั่วประเทศ นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment) เพื่อชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2562
สามารถอ่านรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/dxCX9
สมัครออนไลน์ผ่าน qr code หรือที่ https://forms.gle/hBXngWM1ejevNcSP6

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH