เสริมภาษา

รักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์เขารักษ์เรา ทำแนวป้องกันไฟป่า โดย โรงบ่มอารมณ์สุข

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

20-22 มีนาคม 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

17 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

20 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ประถม,มัธยม,ปริญญา,บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

2,000 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

จัดโดย

โรงบ่มอารมณ์สุข

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

ไม่มี

กิจกรรม : ทำแนวป้องกันไฟป่า ภูพร้าว Model

******************************************

ค่าใช่จ่ายคนละ : ๒,๐๐๐ บาท (อ่านว่า สองพันบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายโดยหลัก

 • รถตู้ + น้ำมัน ตลอดการเดินทาง
 • อาหารเรา(๓มื้อ)
 • ชำระหนี้สงฆ์ (ค่าน้ำ ค่าไฟ)
 • ทำบุญถวายวัด
 • ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (จอบ พร้า เสียม ไม้กวาด ฯลฯ)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงเกิดจากกิจกรรมส่วนรวม

กิจกรรมโดย อาสา“โรงบ่มอารมณ์สุข”

การสมัครร่วมกิจกรรม

********************************************
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ * * * รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น เพราะสื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล E-Mail sunday2309@hotmail.com

หัวข้อ “โรงบ่มอารมณ์สุข อาสาเดือนมีนาคม”

 • คำนำหน้านาม-ชื่อ-นามสกุล
 • ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์ติดต่อกลับ
 • อีเมลล์
 • เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม
 • โรคประจำตัว (ถ้ามี)

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง
๔. โอนเงินจำนวน คนละ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อยืนยัน
สมทบค่าใช้จ่ายได้ที่

จะแจ้งให้ทราบหลังจากส่งข้อมูล

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูปสลิ๊ปหรือถ่ายสำเนา
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

*******************************************

เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม
* * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * *
วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๐๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง
ครั้งแรก จำนวน ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่สอง ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
ครั้งที่สาม ส่วนที่เหลือ XXX บาท (ก่อนวันกิจกรรม)
*** หรือ หลังไมค์ ****
ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มหรือหาคนมาแทนได้
– ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า

*******************************************

ไปทำอะไร

สิ่งที่ทำ

สำหรับวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และด้วยพิกัดที่ตั้งของวัดอยู่บนเนินเขาสูง และทุกๆปีในฤดูแล้งจะเกิดไฟป่า ทางวัดและชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นแนวกั้นไม่ให้ไฟลุกไหม้เข้าวัดรวมถึงพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทางกลุ่มอาสา โรงบ่มอารมณ์สุขร่วมกับทางวัดและชาวบ้านจึงร่วมด้วยช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าและเชิญชวนผู้สนใจและมีจิตสาธารณะร่วมลงมือลงแรงลงปัจจัยและเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปทำกิจกรรมครั้งนี้

สิ่งที่ได้

สิ่งนึงที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับนอกจากได้แบ่งปันน้ำใจแบ่งเบากันผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความสุขความสวยงามของการชมปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ เมื่อทุก ๆ คืนต้นกัลปพฤกษ์ทางผนังด้านหลังโบสถ์จะค่อย ๆ เรืองแสงเปล่งประกาย โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด อย่างสวยงามและน่าประทับใจ สมกับที่ผู้คนต่างขนานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดเรืองแสง”

“แบ่งปันน้ำใจ สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือความสุขจากการแบ่งปัน โบนัสคือความงามของสถานที่นั้นๆ”

***************************************
กิจกรรมทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ ๙
โดยผู้จัดขอทำกิจกรรมเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
****************************************

ผู้ร่วมกิจกรรม

รับสมัครผู้สนใจร่วมขบวนการทุกเพศ ทุกวัย แค่มีใจอาสา และพร้อมที่จะเดินทางไปร่วมกันและอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดกิจกรรม และสามารถนั่งรถในระยะทางไกลๆได้

*****************************************

การเดินทาง+จำนวนผู้ร่วม

รับเฉพาะผู้ที่เดินทางร่วมกันกับทางกลุ่ม ไม่แวะรับระหว่างทาง
รับผู้ร่วมเดินทางจำนวนจำกัด ๑ – ๒๐ คน
เดินทางโดยรถตู้ จำนวน คันละ ๑๐ คน

การนอน+ห้องน้ำ

เราใช้พื้นที่ศาลาของวัดภูพร้าว(วัดเรืองแสง)เป็นที่พัก
ทุกท่านควรเตรียมเครื่องนอนมาด้วยนะจ๊ะ( เตรียมมาตามที่ท่านสะดวกได้เลย)
– มุ้ง
– เต็นท์
– ถุงนอน
– อุปกรณ์การนอนที่สบายที่สุด

**************************************

ค่าใช้จ่าย

คนละ ๒,๐๐๐ บาท

– ไม่ได้นอนสบาย แต่ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก ไม่ได้ ขอทุนใครแต่เป็นตังท่านทั้งหลาย
– ไม่ยินดีคืนเงินหากท่านไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ยินดีให้ท่านหาคนแทน
– ในส่วนของค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ท่าน เข้าร่วมไม่ได้ ไม่ยินดีรับเป็นเงิน “ทำบุญ” เพราะคือค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ

กราบขออภัยงามๆ ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย

***************************************

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
(หรือจนครบจำนวนคน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔
(081-515 8564)
รบกวนและขอร้องให้ท่านอ่านก่อนโทรนะจ๊ะ

****************************************

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

(เพื่อความปลอดภัยผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ และการกินอยู่ กรุณาแจ้งวงหน้า)
๑. สามารถกินง่าย อยู่ง่าย เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ทุกกิจกรรม
หากเป็นมุสลิมกรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อการเตรียมอาหาร
๒. อดทน ลุยทุกสถานการณ์ / นั่งรถได้เวลานาน
๓. ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รักสายลมแสงแดด รักธรรมชาติและภูเขาลำเนาไพร
๔. มีใจทำงานในงานอาสาสมัคร
๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๖. เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น

**หมายเหตุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุและวัย เพราะเป็นงานอาสาสมัครและเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ขอแค่เปิดใจรับสิ่งต่างๆที่จะเกิด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

-ของใช้ส่วนตัว / ยาประจำตัว / รองเท้าสวมสบาย / หมวกกันแดด / เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัว
/เสื้อกันหนาว / เสื้อกันฝน (เผื่อฝนตก) / ยาทากันยุง / ผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า / ไฟฉาย

**************************************

กำหนดการโดยสังเขป

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เขา รักษ์เรา ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดเรืองแสง

ตอน Once Ubon A Time กาลครั้งหนึ่งทำมาหาธรรมใต้กัลปพฤกษ์เรืองแสง

วันเวลา : วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๐ – อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

******************************************

– วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓(ช่วงเวลาของการเดินทาง)
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง สู่ ดินแดนอุบลราชธานี(นอนบนรถ)
– สถานที่นัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดีฯ(ใกล้โรงเรียนหอวัง/เซ็นทรัลลาดพร้าว)
– จะแจ้งพิกัด/แจ้งเตือน/แจ้งนัดหมายพร้อมลายแทงใกล้ๆวันเดินทางอีกครั้งสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรมไม่แวะรับรายทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

– วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันทำกิจกรรม)
๐๖.๐๐ น. รุ่งอรุณแล้วนะเจ้าแก้วตา
ภารกิจส่วนตัวล้างหน้าล้างตา มื้อเช้า(ตามอัธยาศัย)
– รู้จักกันก่อนออกแรง
– ลงมือ ลงแรง แบ่งกันเหนื่อย กิจกรรมทำด้วยกัน ภาคเช้า
– ๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (ฝากท้องไว้ที่วัด ๑)
๑๓.๐๐ น. ลงมือ ลงแรง แบ่งกันเหนื่อย กิจกรรมทำด้วยกัน ภาคบ่าย
๑๗.๐๐ น. พักทำธุระส่วนตัว กิจกรรมตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น. รื่นรมชมธรรมชาติ มื้อค่ำดื่มด่ำธรรมชาติ(ฝากท้องไว้ที่วัด ๒)
๑๙.๐๐ น. นา นา ทัศนะแลกเปลี่ยนชวนคุย
คืนนี้พัก วัด

– วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ตื่นพร้อมพระ
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (ฝากท้องไว้ที่วัด ๓)
๐๘.๐๐ น. ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศก่อนลา
๑๒.๐๐ น. มื้อกลางวัน เที่ยงไหนกินนั่น (ออกกันเอง)
ตัวเดินทางกลับ กทม.
๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

คืนนี้นอนบ้านตัวเองนะ อย่าคิดถึงกันละ

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
กลุ่มอาสาไม่จำกัดมหาชน
หุ้นส่วนสังคม อุดมน้ำใจ พื้นที่จัดสรรค์ความสุขด้วยการลงมือทำ
บ่มความสุขด้วยมิตรภาพและการแบ่งปัน มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า