กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 9

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 13 กรกฎาคม – อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

เดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ประถม(ป.3-ป.6) ถึง อุดมศึกษาและปวช./ปวส.

ของรางวัล

โล่เกียรติยศ/เกียรติบัตรและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

Change the World Speech Contest


อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

การประกวดสุทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ในกรอบแนวคิด “สติกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพโลก” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษา (ป.3-ป.6)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) / ปวช. 1-3
 • ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.1-2

ภาษาที่ใช้ในการประกวด

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับปวช./ปวส. และอุดมศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย รักความสะอาด มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ สุภาพอ่อนน้อม รักษาศีล 5
 • ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับสามารถเลือกประกวดได้ท่านละ 1 ภาษา เท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานภาพสะสมผลงาน การทำความดีหรือการร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างสังคม กิจกรรมคุณธรรมศีลธรรม ส่งให้ทางโครงการ www.ibsofficial.com/speech
 • ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้ารับการอบรมเทคนิคการพูดในวันที่ 13 ก.ค. 67 (แบบออนไลน์)กับทางโครงการ ได้ตามกำหนด
 • ***เป็นผู้มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมชาวพุทธได้ตลอดโครงการเท่านั้น
 • เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (**ในกรณีที่ผู้สมัครมีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน จะต้องแจ้งผู้จัดทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการแข่งขัน)

ปฏิทินโครงการประกวด

 • เปิดรับสมัคร พร้อมส่งไฟล์ภาพสะสมผลงานผ่าน www.ibsofficial.com/speech วันที่ 22 พ.ค. – 5 ก.ค. 67
 • ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อมูล กติกาการประกวดฯ ทุกระดับ(รูปแบบ online) วันที่ 13 ก.ค. 67 เวลา 13.30-16.30น
 • ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา วันที่ 3 ส.ค. 67 เวลา 08.30 – 17.30น.
  หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่าน www.ibsofficial.com/speech ภายในวันที่ 29 ก.ค. 67
 • ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศทุกระดับทุกภาษา วันที่ 24 ส.ค. 67 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด(Speech Leader Camp) (ให้สิทธิสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบและสำรองสิทธิสำหรับนักเรียนท่านอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) วันศุกร์ที่ 18-20 ต.ค.67 จ.นครราชสีมา

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ กติกาการประกวดและกำหนดการโครงการเพิ่มเติมได้ที่ : www.ibsofficial.com/speech

ติดต่อสอบถาม


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp