ประกวดแข่งขัน

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ “Image of Science วิจิตร วิจัย”

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จะประกาศผลรางวัล

20 เมษายน 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

31 มีนาคม 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

ไม่จำกัดอายุและระดับการศึกษาของผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เว็บไซต์กิจกรรม

อพวช. ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของท่าน ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความสำคัญของภาพนั้น

ประเภทที่เปิดคือ ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม

ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานโปรดเตรียมข้อมูล 4 ส่วนหลัก คือ ภาพ ชื่อภาพ คำบรรยายประกอบภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ

1. ภาพ

  • เป็นภาพที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพเอง
  • เป็นภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาใดก็ได้ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเป็นหลัก อย่างเช่น ภาพในเชิงวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ภาพควรมีความละเอียดระดับ HD ขึ้นไป ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 720 pixels และควรมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 2 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG PNG หรือ TIFF

2. ชื่อภาพ

ตั้งชื่อภาพยาวไม่เกิน 100 ตัวหนังสือ (character)

3. คำบรรยายประกอบภาพ

  • คำบรรยายต้องเป็นภาษาไทย และใช้ภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ที่อาจจะอธิบายถึงสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพ วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระความรู้ หรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตลอดจนบทบาท หรือความสำคัญของภาพที่มีต่อการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าของภาพ
  • ประเภทยอดเยี่ยม คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 250 ตัวหนังสือ (character)
  • ประเภทยอดนิยม คำบรรยายต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 150 ตัวหนังสือ (character)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ

  • ประเภทยอดเยี่ยม จำกัดไม่รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
  • ประเภทยอดนิยม รับ ผลงานที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

ดูตัวอย่างผลงานได้ที่

ศึกษารายละเอียดกติกาเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่

http://contest.nsm.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=701

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp