กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
ประกวดแข่งขัน

ประกวดวาดภาพออนไลน์ “Independent of thought”

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน

รูปแบบของการแข่งขัน

การแข่งขันที่มีการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการทางออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 10 – อาทิตย์ 11 กันยายน 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 30 สิงหาคม 2565

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ต้น, ม.ปลาย และบุคคลทั่วไป

ของรางวัล

เงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดกิจกรรม

เป็นกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

MEDILLUS MDI KKU EXHIBITION 2022 ร่วมกับบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดวาดภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ และเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้ง ภายใต้แนวคิด “Independent of thought เสรีภาพทางความคิดที่คุณมีสิทธิ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ มีโอกาสแสดงความสามารถที่ตนเองมีออกมาต่อสาธารณชน
 2. เพื่อสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ
 3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงมุมมองทางศิลปะและความคิดร่วมกันในสังคมผ่านผลงานศิลปะ
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์งานของตนต่อไป
 5. เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการจัดกิจกรรมด้านระยะทาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่

โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ประเภทเทคนิคสีน้ำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6

รายละเอียดโครงการ,กติกาการแข่งขัน,สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย https://forms.gle/ZBg5U9rUapr2gDvE6

2.ประเภทเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดโครงการ,กติกาการแข่งขัน,สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย https://forms.gle/dw1XUM3Pv8APZMQ59

วิธีการสมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน

2.1 ผู้เข้าร่วมประกวดกรอกรายละเอียดใบสมัครใน Google form ที่อยู่บนโปสเตอร์การประกวดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัครผ่านลิงก์
2.2 ผู้เข้าร่วมประกวดเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet ตามวันและเวลาที่กำหนด

กำหนดการจัดกิจกรรม

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 30 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 5 กันยายน 2565 ทางเพจเฟซบุ๊ก MDI KKU EXHIBITION
 • จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเทคนิคสีน้ำ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2565

กำหนดการในวันที่ 10 กันยายน 2565

(1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3

แข่งขันช่วงเช้า เวลา 08.00-11.30 น. ผ่านทาง Google Meet

(2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6

 • แข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านทาง Google Meet
 • จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้ง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 11 กันยายน 2565

กำหนดการในวันที่ 11 กันยายน 2565

(1) ประชาชนทั่วไป

 • แข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านทาง Google Mee
 • ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2565 ทางเพจเฟซบุ๊ก MDI KKU EXHIBITION
 • พิธีมอบรางวัลวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ภายในงานนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “MEDILLUS MDI KKU EXHIBITION 2022” ครั้งที่ 25

กติกาการแข่งขัน

 1. ประเภทเทคนิคสีน้ำ ผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีน้ำในหัวข้อดังกล่าว เตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A3 (29.7 cm X 42 cm) ไว้ให้เรียบร้อย โดยห้ามขีดเขียน หรือร่างภาพต้นแบบไว้โดยเด็ดขาด เมื่อเปิดกล้องกรรมการจะทำการตรวจสอบ เริ่มวาดภาพพร้อมกัน ให้ระยะเวลาในการวาดภาพและลงสี จำนวนทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เว้นขอบหน้ากระดาษไม่เกิน 1 นิ้ว สามารถใช้เทปกาวได้ ระหว่างการแข่งขันจะมีการบันทึกภาพบรรยากาศตลอดเวลา หลังจบการแข่งขันถ่ายภาพที่ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น แล้วนำส่งภาพที่เป็นผลงานจริง พร้อมคำบรรยายที่มาของภาพและแรงบันดาลใจ และแจ้งชื่อ-นามสกุล, อายุ, โรงเรียน, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วส่งมาที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้งในหัวข้อดังกล่าว ตั้งค่าหน้ากระดาษเปล่าขนาด 29.7 cm. X 42 cm. หรือ 3508 X 4961 pixels ความละเอียด 300 dpi ในโหมด RGB ไม่ต้องเว้นขอบหน้ากระดาษ โดยห้ามร่างภาพต้นแบบไว้โดยเด็ดขาด เมื่อเปิดกล้องกรรมการจะทำการตรวจสอบ แล้วจะให้เริ่มวาดภาพพร้อมกัน จะให้ระยะเวลาในการวาดภาพและลงสี เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ระหว่างการแข่งขันจะมีการบันทึกภาพบรรยากาศตลอดเวลา เมื่อหมดเวลาส่งภาพที่เป็นผลงานจริง เป็นไฟล์ .JPEG หรือ .png 1 ไฟล์ และไฟล์ .psd, .eps หรือ .ai เพียง 1 ไฟล์ หากกังวลคุณภาพผลงานเสียหาย ให้นำไฟล์ภาพลง Google drive แนบลิงก์มาทางอีเมล โดยตั้งค่าลิงก์ Google drive เป็นสาธารณะ พร้อมบรรยายที่มาของภาพหรือแรงบันดาลใจ และแจ้งชื่อ-นามสกุล, อายุ, โรงเรียน, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หลังหมดเวลาการแข่งขัน
 3. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด จะถูกนำไปเผยแพร่ลงบนเพจเฟซบุ๊ก MDI KKU EXHIBITION และเพจเฟซบุ๊กของผู้สนับสนุนหลักการประกวด

เงื่อนไขการประกวด

 1. ทางผู้จัดงานจะมีการบันทึกวิดีโอหน้าจอระหว่างแข่งขันประกวดวาดภาพ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลงานดังกล่าวไม่ได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และขออนุญาตเผยแพร่ภาพบรรยากาศการประกวดให้บุคคลทั่วไปได้รับชมการประกวด
 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยภาพที่วาดจะต้องสื่อถึงหัวข้อได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์ แต่จะต้องไม่ให้เข้าข่ายผิดกฎหมาย ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมการประกวดที่ใดมาก่อน หากทางผู้จัดงานตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดมีการทำผิดกติกาการประกวด ทางผู้จัดงานขออนุญาตไม่พิจารณาผลงานชิ้นดังกล่าวในทุกกรณี
 3. ภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ชิ้นงานภาพต้นฉบับ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์ตามเดิม โดยทางผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 1 ประเภท และประเภทละไม่เกิน 1 ชิ้น
 6. ทางผู้จัดงานไม่มีการคืนผลงานแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด หากผู้เข้าร่วมประกวดต้องการผลงานคืน สามารถมาติดต่อรับคืนได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือกรณีที่ติดต่อขอให้ส่งผลงานคืน ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าส่งด้วยตนเอง สามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับภาพคืนได้ที่เพจเฟซบุ๊ก MDI KKU EXHIBITION(เฉพาะการประกวดประเภทเทคนิคสีน้ำ)

รางวัลการประกวด

หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-3 จะได้จัดแสดงภายในงาน “MEDILLUS MDI KKU
EXHIBITION 2022” ครั้งที่ 25 วันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ เซ็นทรัลพลา ขอนแก่น

1. ประเภทเทคนิคสีน้ำ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3

 1. รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 3,000 บาท และ เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 1,500 บาท และ เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 1,200 บาท และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 รางวัล
 4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์และของที่ระลึกจากกิจกรรม มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6

 1. รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 3,500 บาท และ เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 2,000 บาท และ เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่า 1,700 บาท และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 รางวัล
 4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมทั้งเซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์และของที่ระลึกจากกิจกรรม มูลค่า 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

2. ประเภทเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้ง

ประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากกิจกรรม มูลค่า 250 บาท จำนวน 4 รางวัล

***ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า