ประกวดแข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่ส่งผลงานทางออนไลน์/ออฟไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน/วันที่จะประกาศผลรางวัล

29 พฤษภาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

30 มีนาคม 2564

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

ทีมละ 3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ฟรี

ของรางวัล

ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษารวม 210,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานที่มีแนวคิด กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตที่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดผลงานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ แนวความคิดในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ แนวความคิดในการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp