ค่ายแนะแนว จิตวิทยา

ค่ายจับจิต

ปิดรับสมัครแล้ว

วันที่จัดค่าย

9 – 11 มกราคม 2557

ปิดรับสมัคร

20 ตุลาคม 2557

จำนวนที่รับ

90 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

350 บาท

จัดโดย

นศ.คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดค่าย

เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้รับประสบการณ์และข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสามารถเป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้ถูกต้องเหมาะสม ต่อไปโดยน้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อทางด้านจิตวิทยา
หรือมีคณะอื่นในใจแล้ว แต่ก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
และต้องการมาค้นหาว่า “จิตวิทยา” ใช่สาขาที่ตนชอบแค่ไหน
ลองมาได้นะคะ ^^

“วัตถุประสงค์ของค่ายจับจิต”

(1) เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์ มุมมองใหม่ๆ ต่อศาสตร์จิตวิทยา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
(2) เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆที่รักในสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของจิตวิทยามากยิ่งขึ้น
(3) เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งหวังถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

button_www button_fb button_fb button_tw
[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.724289250977847/724289250977847/?type=1&theater]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

Kunchai Sodhom

เราพี่ออฟ สาระไม่ค่อยมีหรอก หน้าตาดีไปวันๆ :p
หากน้องๆ มีปัญหาอะไร เข้ามาสอบถามได้น้า เดะตอบได้จะตอบให้