พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

[หมดเขตแล้ว] บันทึกอัพสมอง ประจำปี 2559

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

25-26 มิถุนายน 2559 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

12 มิถุนายน 2559 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

24 คน

ระดับการศึกษา

เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี

ค่าใช้จ่าย

500 – 2,100 บาท ตามกำลังทรัพย์ (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)

จัดโดย

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“บันทึกอัพสมอง” ประจำปี ๒๕๕๙
เรียนรู้เทคนิคการบันทึกเพื่อพัฒนาความคิด อัพสมองพิชิตการเรียนรู้
โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๘ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรการอบรมพิเศษ สำหรับเยาวชนที่สนใจการพัฒนาความคิด ทักษะในการคิด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านเทคนิคการบันทึกและกิจกรรมฝึกสมองสองซีกและปัญญาสามฐานที่เกี่ยวเนื่อง

ความสำคัญ

ทักษะการคิดถือเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานและการแก้ไขปัญหาชีวิต กล่าวได้ว่า ทักษะการคิดถือเป็นวิชาที่ต้องใช้ตลอดทั้งชีวิตของเรา

ความสามารถในการคิดนั้นมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่การเลือกคำตอบข้อสอบ จนถึงทางแยกที่ท้าทายซึ่งกำหนดอนาคต การคิดที่ดีนำมาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์และการเชื่อมโยง

หลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ของสถาบันฯ เป็นการอบรมเพื่อนำการเขียนมาใช้พัฒนาชีวิตในหลากหลายประเด็น โดย “บันทึกอัพสมอง” ถือเป็นหลักสูตรแรกที่มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ผ่านการฝึกฝนความคิด และต้องการเครื่องมือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

ทักษะการคิดที่ได้ฝึกฝน

การอบรม บันทึกอัพสมอง ผู้เรียนจะได้ฝึกอัพเกรดความคิด ผ่านกิจกรรมบันทึกและกิจกรรมอื่นๆ โดยได้พัฒนาทักษะการคิด ดังต่อไปนี้

 1. การคิดสร้างสรรค์
 2. การจับประเด็น/วิเคราะห์
 3. การคิดด้วยหัวใจ
 4. การประยุกต์และการต่อยอด
 5. การตั้งคำถาม
 6. การทบทวน
 7. การคิดเป็นภาพ/จินตภาพ
 8. ความจำ
 9. สมาธิ และการโฟกัส

ลักษณะของกิจกรรม

การอบรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักได้แก่ การบันทึก และ กิจกรรมอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้เรื่องสมองสามชั้นหรือปัญญาสามฐาน ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การตัดสินใจ การทบทวนความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพการคิดทั้งสามแบบ เพื่อฝึกทักษะการคิดที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งการเรียน การสอบ และชีวิต

การเขียนบันทึกนั้น จะมีเครื่องมือเฉพาะให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือทำ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและสามารถประยุกต์ดัดแปลงได้ตามเอกลักษณ์ของผู้เรียน โดยการเขียนบันทึกนี้จะไม่ใช่เพียงการบันทึกจดจำจากเนื้อหาที่ครูสอนเหมือนดังในห้องเรียน แต่จะเป็นบันทึกเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เขียนเอง

กิจกรรมอื่นๆ นั้นประกอบด้วยการเล่นเกมเพื่อฝึกการตัดสินใจ เรียนรู้เรื่องสมอง และพัฒนาการคิด แนะนำเทคนิคการฝึก

การอบรมมีการฝึกสมาธิควบคู่ และพูดคุยทบทวนบทเรียนร่วมกับเพื่อน ความรู้ที่จะเกิดขึ้นในการอบรมจึงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นผ่านการลงมือปฏิบัติและการทบทวนแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

เทคนิคที่ได้ฝึกฝน

 • จดบันทึกอย่างไรให้ได้มากกว่าฟังบรรยายในห้องเรียน
 • ฝึกฝนความจำอย่างไรให้จำได้แม่นยำ
 • ประยุกต์ใช้แผนผังความคิดก่อนสอบ
 • การตั้งคำถามเพื่อช่วยในการต่อยอดเนื้อหา / เตรียมสอบ / ทบทวนบทเรียน
 • การอ่านตนเองเพื่อช่วยในการเรียน
 • การคาดคะเนเพื่อเตรียมอ่านสอบ
 • แก้ไขการขาดความเชื่อมั่นในการเรียนวิชาหนึ่ง
 • การคิดเปรียบเทียบพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
 • การคิดแบบเห็นภาพ จินตภาพสร้างความสำเร็จ
 • การสร้างสมาธิและปลุกพลังในการเรียนด้วยตนเอง
 • บันทึกกำกับชีวิตด้วยเทคนิคออกแบบตาราง
 • อาวุธพิชิตทุกสนามคือการจับประเด็น

กำหนดการอบรม

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เริ่มต้นการอบรมเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
โดยเนื้อหาและกระบวนการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียน

สถานที่อบรม

ห้อง ๒๖๒ อาคารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ (ประสานมิตร)

วิทยากร

๑. ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

 • Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht )
 • Intermediate NLP Training Course
 • Past Life Regression Therapy Training Course
 • Acting Your Inner Music
 • Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3)
 • Voice Dialogue Foundation
๒. พี่แพรวา ณัชชาพร มีสัจ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมหัวข้อ เขียน = ค้นพบตัวเอง , เขียน = ปลดปล่อยชีวิต , เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต , ห้องเรียน พลังแห่งจิต

ได้ผ่านการอบรมจิตวิทยาเชิงกระบวนการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางจิตตปัญญาหลากหลายการอบรม

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

สำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจการอบรมอื่นๆ ของสถาบัน สามารถอ่านหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ได้ที่ http://youngawakening.org/write4life/?page_id=1380

หลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ได้ที่ http://youngawakening.org/write4life/?page_id=3043

กิจกรรม / การอบรมกลุ่มเยาวชนที่ผ่านมา

 • ค่ายนักฝันกล้าใหม่
 • ค่ายธรรมวรรณศิลป์ / ธรรมวรรณกร
 • การประกวดรางวัลธรรมวรรณศิลป์
 • การอบรมนักศึกษา ม.บูรพา และ มจพ. เรื่อง การเขียนเพื่อการรู้จักตน
 • ค่าย “วาด เล่น เต้น เขียน เติมเต็มฝัน”
 • ค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต
  ฯลฯ

เว็บไซต์ค่าย Download ใบสมัคร/สมัครออนไลน์

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1049153001824802/1049153001824802/?type=3]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า