กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ โลจิสติกส์

ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ม.บูรพา #ครั้งที่ 5

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

23-25 สิงหาคม 2562(ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 กรกฎาคม 2562

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโดย

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เสนอลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการนำส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน Logistics 4.0 จึงเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความต้องการของ Demand และ Supply การพัฒนาในยุค Logistics 4.0 จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างโซ่อุปทานสั้นลงซึ่งในการประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากสำหรับลักษณะโครงสร้างตลาดและภาวะทางการแข่งขันในปัจจุบัน

เมื่อต้นทุนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) จึงมีบทบาทและส่งผลต่อต้นทุนทั้งสิ้น ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า กระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น แต่เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ยังมีน้อยมาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ให้เยาวชนพร้อมตื่นตัว และพร้อมที่จะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

กิจกรรม

 • เปิดบ้านโลจิสติกส์บูรพา
 • เยี่ยมชมและเรียนรู้โลกโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากสถานประกอบการจริง
 • สันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษา (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านโลจิสติกส์ มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้นำ

จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 60 คน

เอกสารดาวน์โหลด

 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ลงทะเบียนและส่งเอกสารออนไลน์

** เตรียมไฟล์แนบต่างๆ ดังนี้

 1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. วีดีโอแนะนำตนเอง (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
  1. ความยาว ตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 นาที
  2. เนื้อหาประกอบด้วย
   • แนะนำตนเอง
   • ความสามารถพิเศษ
   • เหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
  3. กำหนดให้เป็นลิงค์ของ YouTube หรือ Facebook เท่านั้น
  4. กำหนดให้ตั้งชื่อวีดีโอ “ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 : ชื่อ-นามสกุล”
  5. กำหนดให้ติดแฮชแท็ก #ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ครั้งที่5 #คณะโลจิสติกส์ #มหาวิทยาลัยบูรพา #LOGBUU
  6. กรุณาตรวจสอบการเข้าถึงวีดีโอ เพื่อให้กรรมการสามารถเรียกดูได้อย่างถูกต้อง
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp