จำลองสนามสอบ ประกวดแข่งขัน

สอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ออนไลน์)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขัน/การจำลองสนามสอบแบบออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

18 มกราคม 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

16 มกราคม 2563

การจัดทีมสมัครเข้าร่วม

บุคคลเดี่ยว

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัคร

ประถมปลาย / มัธยมต้น / มัธยมปลาย

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

200 บาท

ของรางวัล

เกียรติบัตรและทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

สอบและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เว็บไซต์กิจกรรม Line @maceduca

โครงการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ออนไลน์) เป็นโครงการสอบออนไลน์รูปแบบใหม่ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่ต้องการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมตัวในการสอบ O-NET และการสอบอื่น ๆ ทั้งยังได้ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท

คุณสมบัติ/จุดเด่น

 1. ข้อสอบออกโดยอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาข้อสอบอย่างมีมาตรฐาน
 2. ข้อสอบที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบเป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นใหม่สอดคล้องกับแผนผังการออกข้อสอบตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษาปัจจุบัน
 3. ข้อสอบที่ได้รับการพัฒนามานั้นถูกออกแบบให้มีความยาก-ง่าย ที่สอดคล้องกับข้อสอบแข่งขันจริง เช่น ข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา และข้อสอบวัดความรู้ระดับชาติ
 4. ผลการวิเคราะห์จากการสอบเป็นแนวทางให้ผู้เข้าสอบในการพัฒนาจุดอ่อนหรือข้อควรพัฒนาในแต่ละสาระ และวิชาให้ดีขึ้น

การสมัครสอบ

 1. กำหนดการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563
 2. เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครควรชำระเงินหลังจากวันที่สมัครสอบแล้วภายใน 5 วัน
 3. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงินผ่านทาง www.maceducation.com ได้ทันทีหลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร
 4. ระบบจะนำอีเมลของผู้สมัครเป็นชื่อผู้ใช้ และตัวเลขวันเกิด 8 หลัก (เช่นผู้สมัครสอบเกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ให้กรอกรหัสเป็น 01012545) เป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบของ www.maceducation.com/testing
 5. การสมัครสอบแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น ตามช่วงชั้นที่ผู้สมัครสอบกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน (ขณะสมัครสอบ) ดังนี้
  1. ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
  2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  3. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
 6. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครสอบได้จนกว่าสถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว
 7. หลังจากสถานะขึ้นเป็นชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับชั้นที่ต้องการสอบได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่ 02-512-0661 ต่อ 3151 หรือ maceduca@maceducation.com

กำหนดการสอบและประกาศผล

ทุกระดับชั้นจะสอบในวันที่ 18 มกราคม 2563 ผ่าน MAC Level+ (app.nuadu.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้เข้าสอบลงชื่อเข้าระบบของ MAC Level+ (app.nuadu.com) โดยตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้จาก www.maceducation.com/testing
 2. วิชาคณิตศาสตร์ สอบในเวลา 10:00 – 11:00 น.
 3. วิชาวิทยาศาสตร์ สอบในเวลา 13:00 – 14.00 น.
 4. วิชาภาษาอังกฤษ สอบในเวลา 14:30 – 15:30 น.

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่กำหนดได้ แต่เวลาที่สิ้นสุดในการสอบจะยังคงยึดตามข้อที่ 8.2 – 8.4 ตามเติม หากผู้เข้าสอบไม่สามารถทำการสอบได้ในเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หลังจากผู้สมัครสอบเสร็จและคลิกส่งข้อสอบระบบจะแจ้งคะแนนสอบที่ผู้สมัครสอบทำได้ทันที

รางวัล

บริษัทจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.maceducation.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562 รางวัลเป็นทุนการศึกษาแยกตามระดับชั้นและภูมิภาค ได้แก่ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีทั้งหมด 36 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศรวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ทาง www.maceducation.com/testing

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp