ค่ายออนไลน์ วิศวกรรม แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

MATSE CAMP#2 ปิโตรเคมีฯ & วิศวกรรมวัสดุฯ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบของกิจกรรม

ดูคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และบรรยายพูดคุยแบบมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมมีให้เลือก 2 รอบ 2 สาขา
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัีสดุพอลิเมอร์: เสาร์ 3 กรกฏาคม 2564
วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2564

จำนวนที่รับ

สาขาวิชาละ 100 คน

ค่าใช้จ่าย

400 บาท
(จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.6 เน้นสายวิทย์-คณิต GPAX 2.50

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

พื้นที่โฆษณา
อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

(โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของแต่ละสาขา)

กำหนดการรับสมัครและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 7 – 19 มิถุนายน 2564


จำนวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 100 คน
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 100 คน


คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในประเทศไทย
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้น ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 2. ผู้สมัครส่งรูปภาพหรือไฟล์ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด หรือเอกสารแสดงผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ ทาง E-mail: matsesilpakorn@gmail.com
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตอบกลับทาง E-mail เพื่อให้ชำระเงินค่าสมัคร (ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันสมัคร)
 4. ผู้สมัครส่งสำเนาการชำระเงินค่าสมัครทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu

ดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ฯ ผ่านระบบ Google Classroom ดังนี้

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

เวลา 09.00-14.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 14.30-15.30 น. แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
เวลา 15.30-16.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 16.00-17.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

เวลา 09.00-10.30 น. แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เวลา 10.30-16.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 17.00-18.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า