ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

MED TECH CAMP #5 ค่ายแนะแนวเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

30-31 มีนาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

7 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่าย MED TECH CAMP #5 ตอน “ระหว่างทาง” เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากิจกรรมบำ บัด และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่มีผลต่อการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในคณะเทคนิคการแพทย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างใด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ชั้นปีที่ 4 หรือ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปี การศึกษา 2561 และไม่เคยเข้าค่ายโครงการเปิดบ้านสีน้ำเงิน “MED TECH CAMP” มาก่อนหน้านี้

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH