ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

Meddream 18 : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม คณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

12-14 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

16 สิงหาคม 2562

จำนวนที่รับ

160 คน โดยแบ่งเป็น
– ค่ายแพทย์แผนปัจจุบัน 130 คน
– ค่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์ 30 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 80 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 800 บาท (ถ้าผ่านการคัดเลือก)

สถานที่จัดค่าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

จัดโดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ปีนี้ค่ายเราจะจัด 2 ค่ายย่อยในค่าย Meddream 18 ก็คือมีค่ายแพทย์แผนปัจจุบัน และ ค่ายแพทย์แผนไทย

> กิจกรรมที่แตกต่างกัน

 • ฐานชั้นพรีคลินิก (Pre-clinic lab) กิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ที่เข้าค่ายแพทย์แผนปัจจุบัน ในกิจกรรมนี้น้องจะได้สัมผัสกับชีวิตการเรียนชั้นพรีคลินิกผ่านฐานต่าง ๆ ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับพี่ ๆ ชั้นพรีคลินิก
 • ฐานแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ATTM lab) กิจกรรมสำหรับน้อง ๆ ที่เข้าค่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์ น้องจะได้สัมผัสศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีทั้ง เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ร่วมกับพี่ ๆ แพทย์แผนไทย

> กิจกรรมที่เหมือนกัน

 • ฐานชั้นคลินิกและทัวร์รพ. (Clinical skill lab & Hospital tour) กิจกรรมที่จะช่วยให้น้องเห็นภาพความเป็นแพทย์มากขึ้น ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ และ ได้เห็นการประยุกต์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรค รวมถึงได้ดูบรรยากาศการทำงานจริงกับพี่ ๆ ชั้นคลินิกและพี่หมอ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติด้วย
 • กิจกรรมฐานสัมพันธ์ การเรียนคณะแพทย์ไม่ใช่แค่ว่าจะมีมุมทางด้านการเรียนเสมอไป กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งของการเรียนแพทย์ น้อง ๆ จะได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับพี่ๆ รับรองเลยว่ากิจกรรมนี้จะทำให้น้องยิ่งสนิทกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ มากขึ้น
 • Gross anatomy ถ้าหากน้องคนไหนที่ต้องการรู้ว่าการเรียนอนาโตมี่หรือ วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทย์เป็นอย่างไร ที่นี่มีคำตอบให้น้อง ๆ แน่นอน น้องจะได้ศึกษาอวัยวะต่าง ๆ ทุกระบบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ ตับ ไต สมอง อย่างใกล้ชิด
 • Histology&Pathology สำหรับฐานพยาธิวิทยาและมิญชวิทยา น้อง ๆ จะได้สืบสวนร่องรอยที่จะบ่งบอกว่า คนๆนี้ป่วยเป็นอะไร มีลักษณะเนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงไปจากคนปกติอย่างไร ผ่านการใช้กล้องจุลทรรศน์และการดูลักษณะชิ้นเนื้อ
 • การเข้าห้องซีน (Scenario) กิจกรรมนี้จะจำลองการเรียนรู้แบบ Problem based learning ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยน้อง ๆ จะได้เข้ากลุ่มย่อยและได้รับสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับอาการป่วยของคนไข้ น้องและเพื่อน ๆ ในกลุ่มต้องวิเคราะห์และหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามในสถานการณ์จำลองนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุกแผนการเรียน
 2. มีความสนใจศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. น้อง ๆ จะต้องมี gmail เพื่อ login เข้าสู่ระบบ google form จึงจะสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครได้ น้องๆ ส่งใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครได้แค่ค่ายเดียวเท่านั้น (กดเลือกค่ายที่ต้องการเข้าร่วมในใบสมัคร) ขอให้น้องๆ กรอกข้อมูลและเลือกด้วยความรอบครอบ เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว, ข้อสอบปรนัย และข้อสอบอัตนัย แนะนำให้ตรวจทานความถูกต้องก่อนส่ง
  **หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง พี่ ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร
 3. ชำระเงินค่าสมัคร 80 บาทผ่านทาง
  เลขที่บัญชี : 215-2-90167-0 ธนาคารทหารไทย
  ชื่อบัญชี : นางสาวชัญญานุช สุขโชติ

  • พิเศษ !! ชำระค่าสมัครเพียง 50 บาท หากชำระภายในวันที่ 8 -16 กรกฎาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)
   *โปรโมชั่นค่าสมัครคิดจากวันที่ชำระเงิน มิใช่วันที่สมัคร
 4. ยืนยันการชำระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “Confirmation ยืนยันการชำระเงิน” โดยใช้อีเมล์เดียวกันกับอันที่กรอกใบสมัครเพื่อ login รบกวนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการเช็ค
 5. น้องๆ สามารถติดตามรายชื่อคนที่ชำระเงินแล้วในเพจ Meddream : ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ig MeddreammedTU ภายใน 2 – 4 วันหลังน้องๆ ส่งแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามพี่ ๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของค่าย meddreammedtu

*หากน้องๆ ไม่ได้ชำระค่าสมัครหรือไม่ได้ส่งแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร พี่ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงการคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ไม่รับพิจารณาหลักฐานการโอนเงินที่ส่งมาทางช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องแชทเฟสบุ๊ค ig twitter และ email

*กรุณาตรวจสอบยอดก่อนชำระ หากชำระภายในวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืนวันที่ 16) ค่าสมัคร 50 บาท ชำระวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ค่าสมัคร 80 บาท

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH