กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ แพทย์

ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 22 โดยคณะแพทย์ มธ.

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 21 – จันทร์ 23 ตุลาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 5 กันยายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

120 คน (แผนปัจจุบัน)
30 คน (แผนไทย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร 80 บาท
(จ่ายตอนสมัคร)

ค่าเข้าร่วม 900 บาท
ค่าที่พัก 2 คืน 900 บาท
(จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / เด็กซิ่ว

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดูแผนที่)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

ในปัจจุบันแพทย์ได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี ทำให้มีนักเรียนจำนวนมากเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อใน คณะแพทยศาสตร์ ทั้งที่เกิดจากความต้องการของตัวนักเรียนเองและจากการส่งเสริมของผู้ปกครอง ทั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนยังคงขาดความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์และ วิชาชีพแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้นเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาและสถาบันที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง จนอาจทำให้ประสบปัญหาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียน ขาดแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการ เรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาและแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันได้แก่

  • การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)
  • และการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based learning)

รวมถึงบอกเล่าการใช้ชีวิต ของนักศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมจัดงาน

กิจกรรมสำหรับค่าย

  • meddream:gross antomy
  • pathology
  • histology
  • hospital tour
  • PBL
  • pre-clinic lab
  • ATTM lab
  • skill lab

CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp