ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

MED-TECH INTER CAMP 2019 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019” ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

19-20 มกราคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 ธันวาคม 22 ธันวาคม 2561

จำนวนที่รับ

50 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

750 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดโดย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019” ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเรียนนักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หรือ เทคนิคการแพทย์ทวิภาษา)

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 3.00)
 3. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 (เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00, กลุ่มคณิตศาสตร์)
 4. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 (เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ≥ 3.00)
 5. เรียนวิชาอังกฤษไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยของกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50(เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.50)

ค่าสมัคร

750 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อในสาขาเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา ผ่านกิจกรรมที่รุ่นพี่เป็นคนรังสรรค์เพื่อน้องๆโดยเฉพาะ
 2. ได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรและการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาต่อ ณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์/เทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา)
 4. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อโครงการ และของที่ระลึกอื่น ๆ จากโครงการ

รายละเอียดโครงการ

https://goo.gl/aqB6eP

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

https://goo.gl/VXPey4

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. สามารถสมัครผ่านการแสกน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 หรือ https://goo.gl/forms/MAMo6wGkJqh4fDq03
 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ทาง https://goo.gl/Eq3d3m
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการค่าย MED-TECH INTER CAMP 2019 และชำระค่าสมัครทาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานทาง https://goo.gl/forms/cal5XJQcIsWyaOds2 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 2 มกราคม 2562 ทาง https://goo.gl/Eq3d3m
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH