กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
อาสา/อนุรักษ์

อาสาสอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ Mindful Storytelling Mentor

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

6 – 21 มกราคม 2567 อบรม 3 ครั้ง วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.30-11.30

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 2 มกราคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

10 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.ปลาย / ปวส. / อุดมศึกษา / บุคคลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม (อยู่ตรงไหน?)

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม และ เครือข่าย Mind Gen

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร
สายอาชีวะสามารถสมัครได้

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวรารม และ เครือข่าย Mind Gen เชิญชวนร่วมเป็น ❝อาสาสอนเล่าเรื่องสอนใจไทย-อังกฤษ❞ 📐 Mindful Storytelling Mentor Volunteer 🎯 เพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในควบคู่กับทักษะภายนอก ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ 💻 โดยใช้สื่ออนไลน์ร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 🎬 พร้อมรับใบประกาศและทุนการศึกษา 📃

📝 วิธีการสมัคร (How to Apply)
◉ ศึกษาอยู่ระดับ ม.ปลาย ปวส. อุดมศึกษา
◉ ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษา แต่พร้อมมาเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ทั้งด้านจิตใจ ทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยี
◉ บันทึกวิดีโอแนะนำตัวสั้นๆ (อังกฤษ) และบอกเล่าความถนัด/ความสนใจ (ไทย) ตามตัวอย่างในฟอร์มใบสมัคร
◉ เลือกภาระงานที่สนใจมากที่สุด ในฟอร์มใบสมัคร
◉ แจ้งชื่อครู/อาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่ให้การรับรอง
◉ พร้อมจะแลกเปลี่ยนพัฒนาการของตนเองและผู้เรียน

📋 กิจกรรม (Activity)
◉ ฝึกสติเท่าทันความคิด: Mindfulness Workshop
◉ ฝึกใช้ ChatGPT-4 และ E-Learning เพื่อการเรียนรู้
◉ ฝึกเล่าเรื่องสร้างสรรค์: Mindful Storytelling
◉ ฝึกเขียนเรียบเรียงชีวิต: Mindful Diary
◉ ฝึกทำงานร่วมกัน: Harmonious Cooperation

📌 หัวข้อเวิร์คช็อป (Topics)
◉ ครั้งที่ 1: รู้จักกับการฝึกสติ และเรื่องเล่าสอนใจ (Intro to Mindfulness and Moral Story)
◉ ครั้งที่ 2: ศาสตร์และศิลป์แห่งการบอกเล่าเรื่องราว (The Arts and Science of Storytelling)
◉ ครั้งที่ 3: สาธิตนำกิจกรรม สรุป วางแผน (Demo, Summary and Plan)

⌚ กำหนดการ (Schedule)
◉ ปิดรับสมัคร อังคารที่ 2 มกราคม 2567 (หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 10 คน)
◉ ประกาศรายชื่อและยืนยัน พุธที่ 3 มกราคม 2567
◉ อบรม 3 ครั้ง เดือนมกราคม 2567 (เช้า เสาร์ หรือ อาทิตย์)
◉ สอน 3 ครั้ง (อย่างน้อย) กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ตามรอบเวลาที่ตกลง (เป็นทีม)
◉ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม

🎁 Awards/ Benefits | รางวัล/ สิ่งที่ได้รับ
◉ ใบประกาศ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนฯ
◉ ทุน 500 บาท เมื่อเข้าร่วมครบ 3 ครั้ง
◉ รับค่าตอบแทน 1,000 บาท (อย่างน้อย) เมื่อเริ่มเป็นผู้นำกิจกรรม Mindful Storytelling Club ให้กับนักเรียนรุ่นเล็ก (ตามรอบวันเวลาที่ตกลง)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp