ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

MSE CAMP #3 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมสร้าง Portfolio และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา โดยไม่ต้องสอบเข้า ได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศของการเรียนการสอน

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

ครั้งที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 – 27 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
(ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 – 18 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3 – 1 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

น้องๆ จะได้พบกิจกรรมที่ทำให้รู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม เช่น แก้วรูพรุนมวลเบา นาโนในชีวิตประจำวัน และหมึกนำไฟฟ้า จากนั้นพาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

หลังจากน้องๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS รอบ 2 โควตา 28 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่องทางค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชา

โดยน้องๆ จะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ของชั้น ม.4 – ม.6 เทอมต้น (5 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

การรับสมัคร และจัดส่งหลักฐานการสมัคร

ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการวันที่ 2 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 18 มกราคม 2562 จัดโครงการวันที่ 27 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโครงการวันที่ 10 กุมภาพันธื 2562

วิธีการชำระเงิน

ค่าสมัคร จำนวน 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2”

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ

  1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) (ม.4-ม.6 เทอมต้น) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน

โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และในวันเข้าร่วมกิจกรรมให้นำสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH