ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

MSE CAMP#6 ค่ายวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

20 ตุลาคม 2562

ปิดรับสมัคร

4 ตุลาคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

น้องๆ จะได้พบกิจกรรมที่ทำให้รู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม เช่น แก้วรูพรุนมวลเบา นาโนในชีวิตประจำวัน การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และหมึกนำไฟฟ้า จากนั้นพาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่องทางค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชา

และน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) และหากมีคุณสมบัติตามประกาศหรือตามที่สาขาวิชาฯ กำหนด สามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ในปีการศึกษา 2564 ได้

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.5 (4 เทอม) รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 สายวิทย์-คณิต ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เงื่อนไข : สมัครและชำระเงินได้เลย ไม่ต้องรอประกาศรายชื่อ (ชำระเงินแล้วมีสิทธิ์มาค่ายทุกคน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูล https://www.facebook.com/materials.silpakorn

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH