ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

MSE CAMP#8 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

19 มกราคม 2563

ปิดรับสมัคร

10 มกราคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

MSE CAMP #8

น้องๆ จะได้พบกิจกรรมที่ทำให้รู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม เช่น นาโนในชีวิตประจำวัน จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น และจากนั้นพาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 63 รอบ 2 โควตา 28 จังหวัด และน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 ในช่องทางค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 – ม.5 เทอมต้น (3 เทอม)
  2. หรือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 – ม.6 เทอมต้น (5 เทอม) และต้องอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
  2. ส่งรูปภาพ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
  3. รอพี่ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติ และเมื่อผ่านคุณสมบัติพี่จะตอบกลับทางข้อความ facebook เพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน
  4. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2”
    เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 13 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/materials.silpakorn

ดำเนินการจัดโครงการฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-10.00 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีและอนาคตและอาชีพของบัณฑิต
เวลา 10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 14.00-14.30 น. ทดสอบความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-16.30 น. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร SU-TCAS ตอบข้อซักถามและปิดโครงการ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH