กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ วิศวกรรม แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

MSE VIRTUAL CAMP#16 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบของกิจกรรม

ดูคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และบรรยาย พูดคุยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 11 กันยายน 2564

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

จำนวนที่รับ

100 คน

ค่าใช้จ่าย

400 บาท
(จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.6 สายวิทย์-คณิต gpax 2.50

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 สำหรับน้องที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก
SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย


ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 สายวิทย์-คณิต
 • จำนวนรับ 100 คน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต
 2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 4. คุณสมบัติเฉพาะ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 (ม.4-ม.5)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน
  ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 5. วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน” เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn


ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-14.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 14.30-15.30 น. แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
เวลา 15.30-16.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 16.00-17.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp