ค่ายดนตรี เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร

“ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร” “Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way” ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

150 คน

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ปกครอง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร”
Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way”

ในอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจำลองเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยืนยันมาตรฐานการเป็นสถาบันการศึกษาทางดนตรีชั้นนำของประเทศไทย และเป็นเวทีให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ มีเวทีแสดงความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

และสำหรับน้องๆ TCAS63 ภายในงานมีบริการคลินิก SU-TCAS63 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ SU-TCAS63 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนำร่างแฟ้มสะสมผลงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF โดยเข้ารับข้อแนะนำจากสาขาวิชา เพื่อนำกลับไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ #เปิดรับบริการเพียงสาขาละ 20 ท่านเท่านั้น

รวมถึงนิทรรศการแนะนำคณะ และสาขาวิชา และการออกร้านทางด้านดนตรี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH