ดนตรี เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

จำนวนที่รับ

150 คน

งานนี้เหมาะกับใคร?

นักเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ปกครอง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโดย

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน

ดุริยางค์วิชาการ: สร้างสรรค์ดนตรีวิถีศิลปากร”
Muzika Academy: Silpakorn Music Creation’s Way”

ในอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจำลองเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยืนยันมาตรฐานการเป็นสถาบันการศึกษาทางดนตรีชั้นนำของประเทศไทย และเป็นเวทีให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ มีเวทีแสดงความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง

และสำหรับน้องๆ TCAS63 ภายในงานมีบริการคลินิก SU-TCAS63 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ SU-TCAS63 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนำร่างแฟ้มสะสมผลงานโดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF โดยเข้ารับข้อแนะนำจากสาขาวิชา เพื่อนำกลับไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ #เปิดรับบริการเพียงสาขาละ 20 ท่านเท่านั้น

รวมถึงนิทรรศการแนะนำคณะ และสาขาวิชา และการออกร้านทางด้านดนตรี

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH