วิทยาศาสตร์

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

5-7 กรกฎาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 มิถุนายน 2562

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษา 2562)

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 – 19 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมือง จ.สงขลา

จัดโดย

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line papang1234 โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ บรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนจากพื้นที่ภาคใต้ ให้มีจิตวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมดาราศาสตร์ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองสงขลา

ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงได้จัดกิจกรรมคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 3 ขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH