กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ คอม/ไอที ประกวดแข่งขัน พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

NextGen AI Camp @ CE-KMITL

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์
มี 2 ช่วง ช่วงแรกจัดออนไลน์ และช่วง 2 จัดในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรม

จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

พฤหัส 20 มิถุนายน 2567

จำนวนที่รับ

300 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.6 (ปีการศึกษา 2567)
สายสามัญ

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักยภาพของ AI และบรรจุวิชา AI เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยม เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ด้าน AI ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะเป็นหน่วยผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้าน AI จึงจัดทำ ค่ายเตรียมวิศวกร “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์: NextGen AI Camp” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้:

🌟 เตรียมความพร้อมสู่อนาคต: เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน
🌟 สัมผัสประสบการณ์จริง: เรียนรู้หลักการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ผ่านกิจกรรมการอบรมและเวิร์คช็อป
🌟 ค้นพบศักยภาพ: ทดสอบความสนใจและความถนัดด้าน AI
🌟 การแข่งขันทักษะด้าน AI: โควต้าพิเศษ TCAS68 รอบที่ 1 (Portfolio)

คุณสมบัติผู้สมัคร✨

💡 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
💡 มีความสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
💡 ชอบและมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ( Linear algebra, Calculus, and basic statistics and probability)
💡 มีความสนใจการเขียนโปรแกรม และ ปัญญาประดิษฐ์
💡 มีแรงบันดาลใจ อยากพัฒนาสิ่งใหม่ หรือสิ่งรอบตัว

🌟ค่ายของเราจะแบ่งเป็น 2 รอบด้วยกัน ได้แก่

รอบที่ 1: อบรมและฝึกปฎิบัติ (online) จำนวน 300 คน
รอบที่ 2: อบรมและแข่งขัน (onsite) จำนวน 30 คน จัดที่อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC Building)

โดยรางวัลสุดพิเศษที่น้องๆจะได้รับก็คือ หากน้องๆเป็นผู้ชนะเลิศลำดับ 1-10 ในรอบที่ 2 จะได้รับสิทธิโควตาพิเศษเข้า TCAS68 รอบ 1 Portfolio ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองง‼️และหากน้องๆเป็นผู้มีคะแนนสะสมสูงสุด 50 อันดับแรก จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย🤩 รางวัลพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากค่ายนี้แล้วน้า🎉

📢หมายเหตุ

ผู้สมัครทุกท่านต้องทำแบบทดสอบคัดเลือก(online) ในวันที่ 21 -23 มิถุนายน 2567
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่หากเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรบและแข่งขันในรอบที่ 2 จะมีค่ามัดจำ 1000 บาท โดยจะคืนค่ามัดจำหลังจบการแข่งขัน


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน