ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

“PETRO CAMP IV” ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

19 ตุลาคม 2562

ปิดรับสมัคร

4 ตุลาคม 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.6  สายวิทย์-คณิต
ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5) เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.25

ค่าใช้จ่าย

800 บาท (จ่ายเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line @goo3303d สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

คุณสมบัติ :

  1. กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 (สายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ทั่วประเทศ
  2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.4 – ม.5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5) เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.25

ข้อกำหนด:

  1. มีการวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาเคมี โดยใช้เวลา 30 นาที
  2. สมัครแล้วถ่ายรูปใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) มาให้ตรวจสอบก่อนทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งกลับให้ชำระเงิน

จำนวนรับ : 100 คน

กำหนดการรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

วิธีการสมัคร :

  1. เข้าสู่ระบบรับสมัครผ่าน link นี้ และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้ข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุด
  2. จัดส่งใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) (ถ้าถ่ายรูปมาขอแบบชัดๆ) ส่งทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com
  3. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
  4. เมื่อได้รับการยินยันแล้วให้ไปชำระเงินได้

ค่าสมัคร :

800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) (จ่ายเมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)

วิธีการชำระเงิน :

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”

เอกสารประกอบการสมัคร:

สำเนาเอกสารการชำระเงิน โดยผู้สมัครต้องจัดส่ง ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ :

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ทาง http://www.facebook.com/matsesu

สถานที่จัดโครงการ :

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม :

http://www.facebook.com/matsesu โทรศัพท์ : 0-3424-1708 (ในวันและเวลาราชการ) มือถือ: 094-968-8080

สิทธิพิเศษ:

สำหรับน้อง ๆ ที่นำ Portfolio จากโครงการนี้ มายื่นสมัครเข้าศึกษา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และเมื่อมาเรียนในสาขาวิชาฯ แล้วมีผลการเรียนดี (ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาฯ) จะได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาฯ)

กำหนดการจัดค่าย (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
เวลา 09.00-10.00 น. บรรยายเกี่ยวกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เวลา 10.00-10.30 น. วัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาเคมี โดยใช้เวลา 30 นาที
เวลา 10.30-12.00 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ (ต่อ)
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-15.30 น. แนะนำการรับสมัคร SU-TCAS สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เวลา 15.30-16.00 น. รับเกียรติบัตร และปิดโครงการ

การขอรับเงินคืน

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-241-708 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดการดังกล่าวแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือเป็นเงินรายรับของโครงการ

เอกสารที่ต้องนำมาในวันเข้าร่วมค่าย

  1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ)
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH