กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ วิศวกรรม

Petro Online Episode 9

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมบรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ZOOM และทดสอบผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 8 มกราคม 2565

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อังคาร 21 ธันวาคม 2564

จำนวนที่รับ

100 คน

ค่าใช้จ่าย

400 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.5 – ม.6
สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.5-6 สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2564 และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50


ขั้นตอนการสมัคร (ระหว่างวันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2564)

  1. รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน (ระหว่างวันที่ 7 – 21 ธันวาคม 2564) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
  2. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบรายงานผลการเรียน ทาง Email: [email protected]
  3. รอพี่ค่ายตรวจสอบผลการเรียนและแจ้งข้อมูลการชำระเงินภายใน 2 วันทำการ
  4. ชำระเงินและส่งเอกสารการชำระเงินทาง E-mail: [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง https://www.facebook.com/matsesu
และเชิญเข้าห้องเรียนในระบบ Google Classroom ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564


ดำเนินการจัดโครงการฯ

ดำเนินการจัดโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom และ ZOOM ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-10.30 น. แนะนำหลักสูตร
เวลา 10.30-12.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 13.00-13.30 น. กิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง”
เวลา 13.30-16.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)
เวลา 16.30-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 17.00-18.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp