กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

PETRO ONLINE EPISODE #PETRO

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

ดูวิดีโอในวันที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรม และทำแบบทดสอบในวันเดียวกัน (ตามเวลาที่โครงการกำหนด)
(กำหนดช่วงวัน/เวลาเรียน)

วันที่จัดกิจกรรม

12, 13, 19, 20 กันยายน 2563

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

14 สิงหาคม 2563

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.5 – ม.6

จำนวนที่รับ

200 คน

ค่าใช้จ่าย

100 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

กิจกรรมนี้มีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมด้วยหรือไม่?

มี

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

Line @goo3303d ลงทะเบียนออนไลน์ตรงนี้เลย!

  1. วันจัดกิจกรรม: วันที่ 12,13,19,20 กันยายน 2563 (เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 วัน)
  2. ลักษณะของกิจกรรม: เป็นกิจกรรมออนไลน์ ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรได้ และมีอีเมลของ Gmail เพื่อเข้าใช้งานระบบ
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : 17 สิงหาคม 2563 พร้อมรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบ ทางเพจ https://www.facebook.com/matsesu และอีเมล (Gmail) ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  4. การเผยแพร่วีดีโอในระบบ: (เลือกศึกษาวีดีโอในวันที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรม) ในช่วงเวลา 09.00 -16.00 น.
  5. การทำแบบทดสอบในระบบ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำแบบทดสอบในวันเดียวกับที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากการศึกษาวีดีโอแล้ว ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ตามเวลาสากล เมื่อครบเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ
  6. เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งจากมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตามที่อยู่ในระบบรับสมัคร
  7. รายละเอียดการจัดกิจกรรมเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีเหตุสุดวิสัย หรือความจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH