ค่ายครู ค่ายแนะแนว

ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกคน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย2 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

1-5 เมษายน 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

15 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

700 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

จัดโดย

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

โครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย2
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ในวันที่ 1 – 5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
และประกาศผลคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2559
  2. สามารถร่วมกิจกรรมในค่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
  3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร
  4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาโครงการ
  5. น้องที่เคยเข้าร่วมค่าย 1 มาแล้ว ไม่สามารถสมัครค่าย2 ได้

รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าสมัครค่าย 700 บาท (ได้รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าของว่าง ค่าเสื้อค่าย และค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมตลอดทั้งค่ายไว้แล้ว)

หลักฐานที่ใช้

  1. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่ายสี (รูปนักเรียนหรือไม่ใช่รูปนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่มุมบนขวามือของใบสมัคร
  3. หลักฐานการชำระเงิน(หลังจากการประกาศผล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทางแฟนเพจ ค่ายเพราะครู สร้างคน #ค่าย2 มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพจ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เว็บไซต์ www.edu.tsu.ac.th และ www.tsu.ac.th

หรือ

พี่แม็ค โทร. 093-578-7096
พี่บิว โทร. 089-590-8058
พี่แป้ง โทร. 080-142-4665

หมายเหตุ : ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาทางวิชาชีพครู ไม่ใช่ค่ายเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อแต่อย่างใด

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH