กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
กิจกรรมออนไลน์ วิทยาศาสตร์ แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

ค่ายวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รุ่นที่ 3

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

รูปแบบของกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 (เวลา 8:30-16:00 น.)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2566

จำนวนที่รับ

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

ม.5 – ม.6
มีผลการเรียนสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.75

กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง)

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

เพิ่มเติม
มีประกาศนียบัตร

อย่าลืมแอดไลน์ @CAMPHUB

คำอธิบายกิจกรรม

ที่ผ่านมากิจกรรมได้รับการตอบรับดีมากทำให้มีการจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่
3 แล้วซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ (สมัครฟรี รับจำนวนจำกัด)

กำหนดการจัดโครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 (รุ่น 3)

08.15 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมออนไลน์ (zoom)
08.30 – 09.00 น. กล่าวเปิดการโครงการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โดยประธานหลักสูตรฯ
09.00 – 10.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
10.00 – 11.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
11.00 – 12.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยรองหัวหน้าศูนย์ฯ
13.20 – 14.00 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
14.00 – 14.45 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
14.45 – 15.30 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม


CAMPHUB ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ หากมีข้อสงสัยน้องๆ สามารถสอบถามจากผู้จัดได้โดยตรงนะครับ

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp