ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

PIM JCCP 9 “The Future of Robotics Engineering with Thai Education 4.0”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

12 มกราคม 2562

ปิดรับสมัคร

28 ธันวาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

80 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต / ปวช. ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

ConventionHall 2-3 อาคารหอประชุมชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จัดโดย

PIM Career Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

Line waraporn_aorku68 สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ในยุคที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในหลากหลายสาขาอาชีพอุตสาหกรรม หุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่ จะประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ร่วมกับมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร แนวทางการศึกษาจะเป็นไปทิศทางไหน อะไรคือความท้าทายที่รอเราอยู่เบื้องหน้า มาร่วมเปิดประสบการณ์กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะมาพลิกโฉมภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมกรรมไทย พร้อมสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์จริงกับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพในอนาคตยุคดิจิทัล 4.0 กับกิจกรรม PIM Junior Creative Challenge Program ครั้งที่ 9 “The Future of Robotics Engineering with Thai Education 4.0 พลิกเส้นทางเด็กวิศวะ สร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต และ ปวช. ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม รับจำนวนกัด 80 ท่าน

กำหนดการ

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยคุณวรินทรา วิริยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
09.10 – 09.15 น. กิจกรรมสันทนาการ
09.15 – 10.15 น. บรรยาย “Robotics First Class”

 • What is Robotics? : วิทยาการหุ่นยนต์คืออะไร
 • Types of Robots? : ประเภทของหุ่นยนต์
 • Power source : แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์
 • Major Components : องค์ประกอบของหุ่นยนต์
  โดย อาจารย์ดร. นิพนธ์ ลภนะพันธุ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. บรรยายช่วงที่ 2 “Robotics First Class”

 • Sensor /Actuators : ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน
 • Robotics and Automation System Vocabulary : คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • การศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพของวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์

11.30 – 12.00 น. กิจกรรม Workshop “Paper tower”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ฐานกิจกรรม “The Future of Robotics Engineering”

ฐานที่ 1 Hydraulic Powered Robot Arm
ฐานที่ 2 RAE Lab tour

16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรมและปิดโครงการ

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH