ประกวดแข่งขัน

PIM Young Real Estate Planner Contest 2019

ปิดรับสมัครแล้ว

พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการวางแผน การบริหารจัดการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มาโชว์ไอเดีย ประชันความคิด ในการประกวด PIM Young Real Estate Planner Contest 2019

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การแข่งขันที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

วันที่จัดกิจกรรมแข่งขัน

20 ตุลาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

30 กันยายน 2562

การรับสมัคร

รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน

ระดับการศึกษา หรือระดับอายุของผู้สมัครแข่งขัน

ม.ปลาย , ปวช. หรือเทียบเท่า

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ และพิเศษสำหรับทีมชนะเลิศ Package ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าว่า 1,000,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จัดโดย

ศูนย์ PIM Career Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดาวน์โหลดใบสมัครตรงนี้เลย

พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการวางแผน การบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มาโชว์ไอเดีย ประชันความคิด ในการประกวด PIM Young Real Estate Planner Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ และพิเศษสำหรับทีมชนะเลิศ Package ศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคู่ค้าพันธมิตร ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าว่า 1,000,000 บาท

มาร่วมกันสร้างโรงเรียนแห่งความสุข โดยการจัดสรรพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ และเหมาะกับการพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในรูปแบบ “My Happy School” ที่ทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน มีสภาพแวดล้อม สังคมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อคุณภาพชีวิตและโรงเรียนที่ยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 – 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครสามารถลงประกวดได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครประเภททีม (ทีมละ 2-3 คน) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยเดียวกัน
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษามากกว่า 1 ทีม

ระยะเวลาการสมัครและการประกวด

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด 20 ทีม สุดท้ายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
 • วันประกวด วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 12,000 บาท / โล่เกียรติคุณ /ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ ประเภททุนเจียระไนเพชร / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาท / ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ ประเภททุน PIM /ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 8,000 บาท / ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ ประเภททุน PIM / ใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 / ใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ

 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และ ไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ ทุกท่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://www.pim.ac.th/pages/realestateplanner2019
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH