แนะแนวคณะ/เรียนต่อ แพทย์

[ยกเลิก] ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24 ม.สงขลานครินทร์

ปิดรับสมัครแล้ว

? ประกาศขอยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย อันดับ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น

และเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาและการกำกับดูแลกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอกจนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะดีขึ้น

ทางชมรมเพาะกล้าหมอต้นใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนสังคมในวงกว้าง ทางคณะผู้จัดโครงการ จึงได้มีการพิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมีมติให้ “ยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24” สำหรับผู้ที่ได้ชำระค่าสมัครมาแล้ว ทางคณะผู้จัดโครงการ จะขอคืนเงินค่าสมัครเป็นจำนวน 50 บาท ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ที่ https://forms.gle/xF2HBt1yupALhqft7 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยทางคณะผู้จัดโครงการจะรีบดำเนินการคืนเงินค่าสมัครให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดโครงการ “ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ครั้งที่ 24” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การตอบรับและสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีตลอดมาและกราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

——————————————————

พี่ๆ ทีมงานผู้จัดโครงการ ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา พี่ๆ เข้าใจและทราบดีถึงความตั้งใจและความคาดหวังของน้องๆ ทุกคน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ พี่ๆ จึงจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมในปีนี้ไป ทั้งนี้ หากน้องๆ มีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับค่ายเพาะกล้าฯ พี่ๆ ยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสถัดไป สำหรับน้องๆ ที่มีคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้ทางเพจนี้เช่นเดิม พี่ๆ ยินดีตอบทุกข้อสงสัยและหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกับน้องๆ ในกิจกรรมต่อๆ ไปครับ ขอบคุณครับ

—————————————————–

รายละเอียดเพิ่มเติม : มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 สำหรับการดูแลนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา

https://www.psu.ac.th/th/node/9458?fbclid=IwAR26yEZQUjPP68FEgov6fSbaV4x5mMpGVF1IRqOKlsF3FpLakOV3mrNC03k

?☢️มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์…

โพสต์โดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020

???????????????

#pohkla24th #thejourney

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

4-8 พฤษภาคม 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 กุมภาพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.4 – ม.5 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

50 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
1300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาขาวิชาชีพแพทย์ถือเป็นทางเลือกของน้องๆ หลายคน แต่ก็ยังมีน้องบางส่วนที่กำลังสับสนว่านี่ใช่เส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วหรือไม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 24” ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจในสาขาวิชาชีพแพทย์ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ตั้งแต่ชีวิตการเรียน ตลอดไปจนถึงบรรยากาศการทำงานในวอร์ดต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงเปิดมุมมองว่าแล้วคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ของเรา เหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ใครที่กำลังลังเลว่า “คณะแพทย์” คือคณะที่ใช่สำหรับตัวเองจริงๆแล้วหรือไม่ มาร่วมค้นหาว่าแท้จริงแล้ว “หมอ” เขาเรียนอะไรกัน? เรียนกันอย่างไร? แล้วจะเหมาะกับตัวเราหรือไม่? อย่ารอช้า รีบสมัครกันเข้ามาได้เลย!

ภายในค่ายน้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่ไปพร้อมกัน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

 • กิจกรรมแนะนำการเรียนในสาขาวิชาชีพแพทย์
 • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กิจกรรมราวน์วอร์ด
 • กิจกรรมเปิดประสบการณ์การเรียนในรูปแบบ PBL (Problem-based learning)
 • กิจกรรมห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 • กิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาควิทยา
 • กิจกรรมฝึกทำหัตถการชั้นคลินิก
 • กิจกรรมทางจริยธรรม
 • กิจกรรมจำลองการสอบ MCQ และ OSPE
 • กิจกรรมสันทนาการ
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า