แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

เตรียมพอร์ตให้ฉลาด ไม่พลาดทุกสนาม โดยแคมป์ฮับและออนดีมานด์

ปิดรับสมัครแล้ว

วันที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 (9:30-16:00 น.)

ปิดรับสมัคร

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

จำนวนที่รับ

60 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย และ ปวช. ในปีการศึกษา 2560

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดกิจกรรม

ออนดีมานด์สำนักงานใหญ่ ชั้น 13
อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์

จัดโดย

เว็บไซต์แคมป์ฮับ ร่วมกับ สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ประกาศผลการคัดเลือก

มาแล้ว!! ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงทั้ง 65 คนจากผู้สมัครทั้งหมด 913 คนด้วยนะฮับ น้องๆ สามารถค้นหารายชื่อได้ตามที่พี่เขียนไว้ด้านล่างเลย และสำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงจะต้อง..

1. โอนเงินค่ามัดจำ 300 บาทเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่

บัญชีออมทรัพย์ นายกรรชัย สดหอม
170 – 264798 – 4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ

โดยจะต้องเพิ่มเศษสตางค์ตามเลขลำดับของน้อง เช่น น้องอยู่ลำดับที่ 3 ก็โอนเงิน 300.03 บาท

การโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เป็นการยืนยันว่าน้องสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้จริงๆ ซึ่งจะมีการคืนเงินให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมในวันงาน

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ถ่ายรูปสลิป / แคปหน้าจอ) มาที่อีเมล trrekiiz@camphub.in.th ภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ เวลา 23:59 น.

3. เจอกันวันงาน

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 (เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.)
ที่ออนดีมานด์สำนักงานใหญ่ ชั้น 13
อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์
แต่งชุดไปรเวทมากันนะ ละก็พกบัตรนักเรียนตัวจริงมาด้วยเน่อ~~

ถ้าน้องมีพอร์ตแล้ว ให้เอามา ถ้ายังไม่มี ให้ปริ้นต์รูปกิจกรรมที่ตัวเองทำ (ขนาดอะไรก็ได้ ไม่ต้องใหญ่มาก เราจะมาทำพอร์ตขนาด A4 กัน) และเอาประกาศนียบัตรมาด้วย เอามาเยอะๆ ^ ^

สำหรับน้องๆ ตัวสำรอง.. หากมีผู้สละสิทธิ์ พวกพี่ๆ จะติดต่อตัวสำรองทางโทรศัพท์ตามลำดับที่ประกาศไว้ภายในวันที่ 31 มี.ค.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง)

ลำดับ ชื่อ
1 กมลลักษณ์ เวชวิเวก
2 กิจชูพงศ์ เอกศิริกาญจน์
3 เกตุมณี ทองเกตุ
4 เกร็ดมณี ทองพันชั่ง
5 เขตโสภณ สุขไพบูลย์วัฒน์
6 จอมพล รื่นภาคพระคุณ
7 จิรัชญา วุฒิบัญชร
8 เจนจิรา สำราญจิตร
9 เจษฎา จันทร์ไพจิตร
10 ชานนทร์ นระแสน
11 โชติรส เดชภัทรโกศล
12 ญาดา ลัดดากุล
13 ฐาปนี ศรีระสา
14 ฐิติพร รัตนพันธ์
15 ณัฐภูมิ เลิศนิติวงศ์สกุล
16 ณัฐวศา แตงหนู
17 ณัฐสุดา แสนโพธิ์กลาง
18 ดุสนีย์ สุภกิจ
19 ตรีทิพยนิภา สังข์ช่วย
20 ธณัชชา วัดผลัด
21 ธนพล เสือคง
22 ธนาภา จิตตพุทธิ
23 ธัญวรัตม์ มีบำรุง
24 ธัญวิมล สมทม
25 นรมน เอกศิลป์
26 นวพร สุขสมสงวน
27 นัยน์ปพร เตียววัฒนากร
28 นาดิยา มอร์
29 เนตรชนก เพ็ชรอุไร
30 บุญสิตา มังกรแก้ว
31 เบญจมาศ อินทรจันทร์
32 ปภาวดี อยู่คง
33 ปารเมศ พุทธรอด
34 พงษ์วริษฐ์ มะโนน้อม
35 พชรวรรณ ร่มแก้ว
36 พรรณปภร เจิ้น
37 พรวิไล ศัพทะเสวี
38 พลอยไพลิน จันทร์เนียม
39 พัชญ์พิชา จตุพรพสิษฐ์
40 พิชชาพร ทองจันทร์
41 เพชรรัตน์ สุวรรณชัย
42 เพียงมณี น้อมสูงเนิน
43 ภัทรพร โชวเกียรติรุ่ง
44 ภานุพงศ์ อาจอาริ
45 ภูริภัทร ตรีรัตนนนท์
46 มัญชุมาศ ลีละบุตร
47 ยุภาพรรณ ศรีกลัด
48 วริศรา นินทสิน
49 ศรัณย์พร กล่ำคล้าย
50 ศลิษา อาจอำนวยวิภาส
51 ศิริลักษณ์ วันศรี
52 ศุภาพิชญ์ ตั้งจิตต์
53 ศุภาวรรณ น้อยหา
54 สหัสวรรษ เพ็ชรนอก
55 สิมิลัน วิบุญมา
56 สิรียาธร ขันทะ
57 สุชานันท์ แสนจันทร์
58 สุธาวัลย์ ภักดีวุฒิ
59 สุธิมนต์ เงินบำรุง
60 สุภากร จิตต์รัตนภาส
61 สุรางคนา ประเสริฐ
62 เสาวนีย์ บุญเลี้ยง
63 อธิชา ก่อเกียรติเสถียร
64 อนัญญา พันธะราช
65 อินทิรา บุนนาค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง)

ลำดับ ชื่อ
1 ปาณิสรา จิตนิยม
2 ฐิติมา สายะเสวี
3 พิชญะ อภิเชษฐโยธา
4 ฐิติภัทร ไกรแก้ว
5 ภัทรวดี ใบบัว
6 ธีรพัฒน์ ศักดิ์กำจร
7 ศศิธร แสงกนึก
8 เกศินี โพธิ์หล่อง
9 เจนนิสสา ตริยางกูรศรี
10 ณัฐชา ปั้นน้อย

Portfolio สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องทำ?

ขึ้นชื่อว่า Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ที่เป็นการรวบรวมผลงานทุกอย่างที่เคยทำมา ก็ต้องมีความสำคัญอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนนึงในการตัดสินใจของคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการสอบสัมภาษณ์ด้วย การที่มี Portfolio มาแสดง มันไม่เพียงแค่แสดงถึงผลงานที่เคยทำมา แต่ Portfolio ยังแสดงถึงความสนใจ ความตั้งใจ และที่สำคัญ!! Portfolio ยังเป็นการแสดงถึงตัวตน ที่จะแสดงให้คณะกรรมการเห็น โดยที่ไม่จำเป็นต้องนั่งเล่าให้คณะกรรมการฟัง เพราะ Portfolio ได้เป็นตัวแทนในการบอกเล่าที่ง่ายและเร็วที่สุดไปแล้ว

แล้วจะเริ่มทำ Portfolio ยังไงดี?

ถ้าเห็นถึงความสำคัญของ Portfolio แล้ว อย่างต่อไปที่ต้องทำก็คือ!! เริ่มมาที่งาน “เตรียมพอร์ตให้ฉลาด ไม่พลาดทุกสนาม” งานที่จะแนะแนวทางการเตรียมทำ Portfolio ในการสอบสัมภาษณ์ ที่จะสามารถตอบปัญหาเรื่องการทำ Portfolio ให้กับน้องๆ อย่างตรงจุด

“มีผลงานแค่น้อยนิดจะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจดี?”
“ทำพอร์ตยังไงให้บ่งบอกความเป็นตัวเองได้มากที่สุด?”
“แล้วจะทำพอร์ตยังไงให้สะดุดตาคณะกรรมการ?”

กิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายรวบรวมกลเม็ดเคล็ดลับเพื่อไขปัญหาเรื่องการทำ Portfolio ยังไงให้น่าสนใจ ให้บอกความเป็นตัวเอง และสะดุดตากรรมการ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม Workshop DIY Portfolio เพื่อให้น้องๆ ได้ลองทำ Portfolio จริงๆ อีกด้วย ถือได้ว่างานเดียวจบครบทุกอย่างที่ปูทางสู่คณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบกันเลยทีเดียว ถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรสมัครให้ไว แล้วมา “เตรียมพอร์ตให้มั่นใจ รับมือกับเอ็นทรานซ์ 4.0” กัน!!

ดำเนินการสอนน้องๆ ทำพอร์ตโดย พี่เพชร พชร บุตตะโยธี ผู้มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาในการทำ Portfolio กับน้องๆ มามากกว่า 5 ปี และวิทยากรงาน “เตรียมพอร์ตให้ฉลาด เตรียมสัมภาษณ์ให้ฉลุย”

มีพอร์ตก่อนใคร มีชัยไปกว่าครึ่ง
พูดกันมาถึงตรงนี้แล้ว จะไม่สมัครได้ยังไง สมัครเล่ย !!

ที่สำคัญงานนี้ ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีค่ามัดจำ 300 บาทนะ
(โอนหลังประกาศผลรับสมัคร และรับเงินคืนในวันงาน)

ปิดรับสมัคร 26 มีนาคม 2560
ประกาศผล 28 มีนาคม 2560
แล้วพบกัน 1 เมษายน 2560

งานดีๆ ฟรีๆ แบบนี้ 10 10 10 ไปเลยจ้ะ

สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ฟิวส์

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า "ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะ" อยากให้น้องๆ หาโอกาสไปลองเข้าค่าย ทำกิจกรรมกันดูนะ เผื่อเราจะได้เจอคำตอบว่า "เราอยากเรียน อยากทำสิ่งๆ นี้ จริงๆ มั้ย?"

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า