กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า
วิทยาศาสตร์ อาสา/อนุรักษ์

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 13

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

18-25 ตุลาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 สิงหาคม 2561

จำนวนที่รับ

70 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-5 สายวิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!

สถานที่จัดค่าย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ค่าย  โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือค่าย “เพาเวอร์กรีน 13” ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมทัศนศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวน จ.นครปฐม และตัวแทนชาวบ้านจากป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ณ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสรรค์สร้างโครงงานกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนๆ

กิจกรรมการเรียนรู้พิเศษที่น่าสนใจ

  • สนุกสนานกับการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
  • เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับชาวสวนแบบเจาะลึก
  • ลงมือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่
  • เดินป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ
ภาพบรรยากาศค่าย Power Green Camp 12

ภาพบรรยากาศค่าย Power Green Camp 12

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • สมัครเข้าร่วมค่ายฯ โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

ข่าวดี! เยาวชนที่ส่งใบสมัคร 200 คนแรก มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการพิจารณาเข้าร่วมค่ายฯ

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com
โทรศัพท์: 02-441-5000 ต่อ 2110 โทรสาร 02-441-9510
E-mail: [email protected]
FB: www.facebook.com/powergreencamp

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รีวิวค่ายโดยพี่ช้าง

อ่านรีวิวค่าย

ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านทริปทัศนศึกษา

กดแชร์เอาไว้อ่านทีหลัง หรือแชร์ให้เพื่อน คลิกด้านล่างเลยจ้า

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp