ค่ายแนะแนว นิติศาสตร์

ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (มธ.ลำปาง)

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

18-20 ตุลาคม 2562 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

20 กันยายน 28 กันยายน 2562 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

100 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ)

ค่าใช้จ่าย

300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดค่าย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จัดโดย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ค่าย Pre-Camp ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อน้องๆ ที่สนใจคณะนิติศาสตร์หรือกำลังค้นหาตัวเองอยู่ ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาต่อใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อีกทั้งแนะแนวหลักสูตรการเรียนและลักษณะวิชาของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนการประกอบวิชาชีพสายกฎหมาย

โดยค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาในคณะ นิติศาสตร์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงการเปิดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และยืนยันถึงมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH