เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้

วันที่จัดกิจกรรม

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 18-19 สิงหาคม 2562
วิทยาเขตหาดใหญ่ 19-20 สิงหาคม 2562
วิทยาเขตตรัง 23 สิงหาคม 2562
วิทยาเขตปัตตานี 4-5 กันยายน 2562
วิทยาเขตภูเก็ต 15 พฤศจิกายน 2562

การลงทะเบียนเข้างาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

จำนวนที่รับ

ไม่จำกัด

งานนี้เหมาะกับใคร?

ม.ปลาย / ปวช.-ปวส. / ผู้ที่สนใจ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์กิจกรรม

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

“ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ”
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดนิทรรศการทางวิชาการ ที่น่าสนใจประจำปีนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยจะประกอบด้วย ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ฯลฯ

และงาน ม.อ.วิชาการยังเป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้
กิจกรรมก็แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น

งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 27 “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

.  .  .

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

“จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์

.  .  .

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

โดยจะจัดบรรยาย TCAS ระบบการสอบคัดเลือกเพื่อวางแผนการเรียนและการตัดสินใจเลือกเรียน โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศและต่างประเทศกว่า 160 สถาบันเข้าร่วมจัดคูหา ร่วมด้วยคณะต่างๆ ใน 5 วิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยจะมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH